Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 7k
Torsdag den 9. juli 2020 - Bruxelles

12. Anden afstemningsrunde
CRE

Indlæg

José Gusmão, ordfører, fik ordet forud for afstemningen om hans betænkning (A9-0124/2020), jf. forretningsordenens artikel 159, stk. 4.

Parlamentet stemte om ændringsforslagene til:

—   Det europæiske borgerinitiativ: midlertidige foranstaltninger med hensyn til fristerne for indsamling, kontrol og undersøgelse i lyset af covid-19-udbruddet ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

—   Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2020 - Fortsat støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2020 for regnskabsåret 2020 - Fortsat støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   EU's folkesundhedsstrategi efter covid-19
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4, til erstatning af beslutningsforslag B9-0216/2020, B9-0218/020, B9-0219/2020, B9-0220/2020 og B9-0221/2020, af Peter Liese, for PPE-Gruppen, Jytte Guteland, for S&D-Gruppen, Véronique Trillet Lenoir, for Gruppen Renew, Petra De Sutter, for Verts/ALE-Gruppen, Kateřina Konečná og Marc Botenga, for GUE/NGL-Gruppen, om EU's folkesundhedsstrategi efter covid-19 (2020/2691(RSP)) (RC-B9-0216/2020)

Afstemningen ville være åben til kl. 15.45.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 18.15.

(Mødet udsat kl. 14.22.)

Seneste opdatering: 18. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik