Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 7k
Četvrtak, 9. srpnja 2020. - Bruxelles

12. Drugi krug glasovanja
CRE

Govorili su:

José Gusmão, izvjestitelj, prije glasovanja o svom izvješću (A9-0124/2020) u skladu s člankom 159. stavkom 4. Poslovnika.

Parlament je glasovao o amandmanima podnesenima na sljedeće dokumente:

—   Europska građanska inicijativa: privremene mjere u pogledu rokova za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

—   Smjernice za politike zapošljavanja država članica *
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   Nacrt izmjene proračuna br. 5 za opći proračun za 2020. Nastavak pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima kao odgovora na sirijsku krizu u Jordanu, Libanonu i Turskoj
Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2020 Europske unije za financijsku godinu 2020. – nastavak pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima u Jordanu, Libanonu i Turskoj kao odgovor na sirijsku krizu [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19
Prijedlog zajedničke rezolucije, podnesen u skladu s člankom 132. stavcima 2. i 4. Poslovnika, kojim se zamjenjuju prijedlozi rezolucija B9-0216/2020, B9-0218/020, B9-0219/2020, B9-0220/2020 i B9-0221/2020, a koji su podnijeli Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jytte Guteland, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Véronique Trillet Lenoir, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Petra De Sutter, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kateřina Konečná i Marc Botenga, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o strategiji za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 (2020/2691(RSP)) (RC-B9-0216/2020)

Glasovanje je bilo moguće do 15 h 45.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u18 h 15.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 14:22 h.)

Posljednje ažuriranje: 18. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti