Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 7k
Czwartek, 9 lipca 2020 r. - Bruksela

12. Druga część głosowania
Pełne sprawozdanie

Wystąpienia

José Gusmão, sprawozdawca, przed głosowaniem nad jego sprawozdaniem (A9-0124/2020) złożył oświadczenie zgodnie z art. 159 ust. 4 Regulaminu.

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do:

—   Europejska inicjatywa obywatelska: środki tymczasowe dotyczące terminów w odniesieniu do etapów zbierania, weryfikacji i badania w związku z wybuchem epidemii COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

—   Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2020 r. – Kontynuacja wsparcia na rzecz uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii, Libanie i Turcji w reakcji na kryzys w Syrii
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2020 r. – Kontynuacja wsparcia na rzecz uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii, Libanie i Turcji w reakcji na kryzys w Syrii [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   Unijna strategia ochrony zdrowia publicznego po pandemii COVID-19
Wspólny projekt rezolucji zastępujący projekty rezolucji B9-0216/2020, B9-0218/020, B9-0219/2020, B9-0220/2020 i B9-0221/2020, złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu przez następujących posłów: Peter Liese, w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland, w imieniu grupy S&D, Véronique Trillet Lenoir, w imieniu grupy Renew, Petra De Sutter, w imieniu grupy Verts/ALE, Kateřina Konečná i Marc Botenga, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie unijnej strategii ochrony zdrowia publicznego po pandemii COVID-19 (2020/2691(RSP)) (RC-B9-0216/2020)

Głosowanie będzie otwarte do godz. 15.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 18.15.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.22.)

Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności