Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 7k
Joi, 9 iulie 2020 - Bruxelles

12. A doua sesiune de votare
CRE

Intervenții

José Gusmão, raportor, a făcut o declarație înainte de votul privind raportul său (A9-0124/2020), în conformitate cu articolul 159 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul este invitat să voteze cu privire la amendamentele la:

—   Iniţiativa cetăţenească europeană: măsuri temporare privind termenele pentru etapele de colectare, verificare și examinare având în vedere epidemia de COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

—   Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   Proiectul de buget rectificativ 5/2020: acordarea în continuare de sprijin refugiaților și comunităților-gazdă ca răspuns la criza siriană din Iordania, Liban și Turcia
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2020 - Acordarea în continuare de sprijin refugiaților și comunităților-gazdă ca răspuns la criza siriană din Iordania, Liban și Turcia [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) și (4) din Regulamentul de procedură în locul propunerilor de rezoluție B9-0216/2020, B9-0218/020, B9-0219/2020, B9-0220/2020 și B9-0221/2020 de Peter Liese, în numele Grupului PPE, Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, Véronique Trillet Lenoir, în numele Grupului Renew Europe, Petra De Sutter, în numele Grupului Verts/ALE, Kateřina Konečná și Marc Botenga, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la strategia UE în materie de sănătate publică după criza COVID-19 (2020/2691(RSP)) (RC-B9-0216/2020)

Scrutinul va fi deschis până la 15.45.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 18.15.

(Ședința a fost suspendată la 14.22.)

Ultima actualizare: 29 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate