Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 7k
Torsdagen den 9 juli 2020 - Bryssel

12. Andra omröstningsomgången
Fullständigt förhandlingsreferat

Inlägg:

José Gusmão, föredragande, gjorde ett uttalande före omröstningen om hans betänkande (A9-0124/2020) i enlighet med artikel 159.4 i arbetsordningen.

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande ärenden:

—   Det europeiska medborgarinitiativet: tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning med hänsyn till covid-19-utbrottet ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

—   Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   Förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 – Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 – Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   EU:s folkhälsostrategi efter covid-19
Gemensamt förslag till resolution, i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0216/2020, B9-0218/020, B9-0219/2020, B9-0220/2020 och B9-0221/2020, från Peter Liese, för PPE-gruppen, Jytte Guteland, för S&D-gruppen, Véronique Trillet Lenoir, för Renew-gruppen, Petra De Sutter, för Verts/ALE-gruppen, Kateřina Konečná och Marc Botenga, för GUE/NGL-gruppen, om EU:s folkhälsostrategi efter covid-19 (2020/2691(RSP)) (RC-B9-0216/2020)

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 15.45.

Man övergick till omröstningen.

Omröstningsresultatet skulle tillkännages kl. 18.15.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.22.)

Senaste uppdatering: 18 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy