Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2531(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000044/2020 (B9-0013/2020)

Συζήτηση :

PV 09/07/2020 - 14
CRE 09/07/2020 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες

14. Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000044/2020) που κατέθεσαν οι Μαρία Σπυράκη, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi και Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα (B9-0013/2020)

Η Μαρία Σπυράκη αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Virginijus Sinkevičius (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Pernille Weiss, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Isabella Tovaglieri, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pietro Fiocchi, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνει ο Virginijus Sinkevičius.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Μαρία Σπυράκη, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi και Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με τη στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα (2020/2531(RSP)) (B9-0222/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2020 (τροπολογίες), σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2020 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου