Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Čtvrtek, 9. července 2020 - Brusel

15. Podpora procesu začleňování Romů v Evropě v příštím desetiletí (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Podpora procesu začleňování Romů v Evropě v příštím desetiletí (2020/2692(RSP))

Michael Roth (úřadující předseda Rady) a Helena Dalli (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupil Peter Pollák za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Evin Incir za skupinu S&D, Anna Júlia Donáth za skupinu Renew, Annalisa Tardino za skupinu ID, Romeo Franz za skupinu Verts/ALE, Elżbieta Rafalska za skupinu ECR, Clare Daly za skupinu GUE/NGL, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, France Jamet, Evin Incir k předchozímu vystoupení (předsedající připomněla, že poslanci jsou vázáni povinností vzájemné úcty), Angel Dzhambazki, který protestoval proti výrokům, které předchozí řečnice pronesla mimo mikrofon (předsedající jej vyzvala, aby případně na konci rozpravy vystoupil s osobním prohlášením), a Loránt Vincze.

Vystoupili: Helena Dalli a Michael Roth.

Rozprava skončila.

Vystoupil Angel Dzhambazki s osobním prohlášením (článek 173 jednacího řádu).

Poslední aktualizace: 18. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí