Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 3k
Neljapäev, 9. juuli 2020 - Brüssel

15. Romade integratsiooniprotsessi kiirendamine Euroopas järgmise kümne aasta jooksul (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Romade integratsiooniprotsessi kiirendamine Euroopas järgmise kümne aasta jooksul (2020/2692(RSP))

Michael Roth (nõukogu ametis olev eesistuja) ja Helena Dalli (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Peter Pollák fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Evin Incir fraktsiooni S&D nimel, Anna Júlia Donáth fraktsiooni Renew nimel, Annalisa Tardino fraktsiooni ID nimel, Romeo Franz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Elżbieta Rafalska fraktsiooni ECR nimel, Clare Daly fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, France Jamet, Evin Incir eelmise sõnavõtu teemal (asepresident tuletas meelde parlamendiliikmete kohustust üksteist austada), Angel Dzhambazki, kes kõneles suletud mikrofoniga ja oli eelkõneleja seisukohtade vastu (asepresident palus tal vajaduse korral esineda arutelu lõpus isikliku avaldusega), ja Loránt Vincze.

Sõna võtsid Helena Dalli ja Michael Roth.

Arutelu lõpetati.

Sõna võttis Angel Dzhambazki, kes esines isikliku avaldusega (kodukorra artikkel 173).

Viimane päevakajastamine: 18. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika