Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Donderdag 9 juli 2020 - Brussel

15. Versterking van het integratieproces van de Roma in Europa in het komende decennium (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Versterking van het integratieproces van de Roma in Europa in het komende decennium (2020/2692(RSP))

Michael Roth (fungerend voorzitter van de Raad) en Helena Dalli (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Peter Pollák, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Evin Incir, namens de S&D-Fractie, Anna Júlia Donáth, namens de Renew-Fractie, Annalisa Tardino, namens de ID-Fractie, Romeo Franz, namens de Verts/ALE-Fractie, Elżbieta Rafalska, namens de ECR-Fractie, Clare Daly, namens de GUE/NGL-Fractie, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, France Jamet, Evin Incir, over de woorden van de vorige spreker, (de Voorzitter herinnert aan de verplichting van de leden inzake wederzijds respect), Angel Dzhambazki, die vervolgens protesteert tegen de woorden die de vorige spreker buiten het bereik van de microfoon heeft uitgesproken (de Voorzitter verzoekt hem om eventueel een persoonlijke verklaring af te leggen na afloop van het debat) en Loránt Vincze.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli en Michael Roth.

Het debat wordt gesloten.

Het woord wordt gevoerd door Angel Dzhambazki, om een persoonlijke verklaring af te leggen (artikel 173 van het Reglement).

Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid