Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Czwartek, 9 lipca 2020 r. - Bruksela

15. Przyspieszenie procesu integracji Romów w Europie w najbliższym dziesięcioleciu (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Przyspieszenie procesu integracji Romów w Europie w najbliższym dziesięcioleciu (2020/2692(RSP))

Michael Roth (urzędujący przewodniczący Rady) i Helena Dalli (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrał Peter Pollák w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Evin Incir w imieniu grupy S&D, Anna Júlia Donáth w imieniu grupy Renew, Annalisa Tardino w imieniu grupy ID, Romeo Franz w imieniu grupy Verts/ALE, Elżbieta Rafalska w imieniu grupy ECR, Clare Daly w imieniu grupy GUE/NGL, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, France Jamet, Evin Incir w sprawie poprzedniego wystąpienia (przewodnicząca przypomniała o obowiązującym posłów wymogu traktowania się z wzajemnym szacunkiem), Angel Dzhambazki, który sprzeciwił się słowom wypowiedzianym po wyłączeniu mikrofonu przez wcześniejszą mówczynię (przewodnicząca poprosiła go o zabranie głosu w sprawie osobistej pod koniec debaty), i Loránt Vincze.

Głos zabrali Helena Dalli i Michael Roth.

Debata została zamknięta.

Głos zabrał Angel Dzhambazki w celu złożenia oświadczenia osobistego (art. 173 Regulaminu).

Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności