Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 3k
Joi, 9 iulie 2020 - Bruxelles

15. Îmbunătățirea procesului de includere a romilor în Europa în următorul deceniu (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Îmbunătățirea procesului de includere a romilor în Europa în următorul deceniu (2020/2692(RSP))

Michael Roth (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Helena Dalli (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

A intervenit Peter Pollák, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit Evin Incir, în numele Grupului S&D, Anna Júlia Donáth, în numele Grupului Renew, Annalisa Tardino, în numele Grupului ID, Romeo Franz, în numele Grupului Verts/ALE, Elżbieta Rafalska, în numele Grupului ECR, Clare Daly, în numele Grupului GUE/NGL, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, France Jamet, Evin Incir, cu privire la intervenția anterioară (Președinta a reamintit obligația de respect reciproc a deputaților), Angel Dzhambazki, care s-a manifestat împotriva comentariilor vorbitoarei anterioare, care nu au fost făcute la microfon (Președinta l-a invitat să aibă la sfârșitul dezbaterii, dacă este cazul, o intervenție pentru o chestiune de ordin personal) și Loránt Vincze.

Au intervenit Helena Dalli și Michael Roth.

Dezbaterea s-a încheiat.

A intervenit Angel Dzhambazki pentru o chestiune personală (articolul 173 din Regulamentul de procedură).

Ultima actualizare: 18 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate