Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Štvrtok, 9. júla 2020 - Brusel

15. Podpora procesu začleňovania Rómov v nasledujúcom desaťročí (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Podpora procesu začleňovania Rómov v nasledujúcom desaťročí (2020/2692(RSP))

Michael Roth (úradujúci predseda Rady) a Helena Dalli (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

V rozprave vystúpil Peter Pollák v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Evin Incir v mene skupiny S&D, Anna Júlia Donáth v mene skupiny Renew, Annalisa Tardino v mene skupiny ID, Romeo Franz v mene skupiny Verts/ALE, Elżbieta Rafalska v mene skupiny ECR, Clare Daly v mene skupiny GUE/NGL, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, France Jamet, Evin Incir k predchádzajúcemu vystúpeniu (predsedajúca pripomenula, že poslanci sú povinní navzájom si prejavovať úctu), Angel Dzhambazki, ktorý sa následne ohradil proti poznámkam predchádzajúcej rečníčky pri vypnutom mikrofóne (predsedajúca ho vyzvala, aby prípadne na konci rozpravy vystúpil s osobným vyhlásením) a Loránt Vincze.

Vystúpili: Helena Dalli a Michael Roth.

Rozprava sa skončila.

V rozprave vystúpil Angel Dzhambazki s osobným vyhlásením (článok 173 rokovacieho poriadku).

Posledná úprava: 18. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia