Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Czwartek, 9 lipca 2020 r. - Bruksela

16. Stan zaawansowania negocjacji w Radzie dotyczących rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Stan zaawansowania negocjacji w Radzie dotyczących rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (2020/2709(RSP))

Michael Roth (urzędujący przewodniczący Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, Moritz Körner w imieniu grupy Renew, Nicolas Bay w imieniu grupy ID, Daniel Freund w imieniu grupy Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Silvia Modig w imieniu grupy GUE/NGL, Mario Furore niezrzeszony, Tomáš Zdechovský, Margarida Marques, Katalin Cseh, Joachim Kuhs, Clara Ponsatí Obiols, Monika Hohlmeier, Katarina Barley, Christophe Hansen, Lara Wolters i Othmar Karas.

Głos zabrali Didier Reynders (członek Komisji) i Michael Roth.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 16.37.)

Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności