Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 5k
Ketvirtadienis, 2020 m. liepos 9 d. - Briuselis

17. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2017/40 nuostatos dėl mokykloms skirtos programos įgyvendinimo vertinimo (C(2020)03909 - 2020/2694(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. birželio 18 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 877/2013, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 473/2013 dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsenos bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų (C(2020)04140 - 2020/2695(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. birželio 19 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/821 I priedas nustatant tantalo arba niobio rūdų ir koncentratų, aukso rūdų ir koncentratų, alavo oksidų ir hidroksidų, tantalatų ir tantalo karbidų apimties ribas (C(2020)04164 - 2020/2698(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. birželio 25 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisoma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo I priedo teksto redakcija švedų kalba (C(2020)04214 - 2020/2699(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. birželio 29 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas fiksuotas sorgų importo iš trečiųjų šalių į Ispaniją muito sumažinimas (C(2020)04262 - 2020/2700(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. liepos 1 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/592 dėl laikinų išskirtinių priemonių, kuriomis nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 siekiant išspręsti dėl COVID-19 pandemijos ir su ja susijusių priemonių kilusio vaisių ir daržovių ir vyno sektorių rinkų sutrikdymo problemą (C(2020)04583 - 2020/2711(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. liepos 6 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

Komisijos sprendimas atsiimti šį deleguotąjį aktą:

- 2020 m. vasario 13 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo dėl kilimo ir tūpimo takų saugos ir oro navigacijos duomenų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 139/2014, atšaukimas - (C(2020)4034 - C(2020)0710 – 2020/2576(DEA))

Gauta: 2020 m. birželio 22 d.

Dokumentas perduotas kompetentingam komitetui, atsakingam už pagrindinį teisės aktą: TRAN

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika