Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 11k
Четвъртък, 9 юли 2020 г. - Брюксел

18. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от други институции

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 1-INF/2020 – раздел ІV – Съд на Европейския съюз (N9-0033/2020 - C9-0195/2020 - 2020/2106(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 2-INF/2020 – раздел ІV – Съд на Европейския съюз (N9-0034/2020 - C9-0196/2020 - 2020/2107(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 13/2020 - Раздел III - Комисия (N9-0035/2020 - C9-0197/2020 - 2020/2109(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от членове на Парламента

- Viktor Uspaskich. Предложение за резолюция относно увеличаване на финансирането за висшето образование в Европейския съюз (B9-0164/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Jordan Bardella. Предложение за резолюция относно споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Мексико (B9-0167/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Christine Anderson, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Gilbert Collard, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Catherine Griset, Roman Haider, Virginie Joron, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jean-Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Guido Reil, Jérôme Rivière, Rob Rooken, Robert Roos, Hermann Tertsch, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Bernhard Zimniok, Milan Zver Marcel de Graaff. Предложение за резолюция относно включването на движението „Антифа“ в антитерористичния списък на ЕС (B9-0168/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно безопасността на приложенията за видеоразговори в ЕС (B9-0198/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianantonio Da Re. Предложение за резолюция относно защитата и насърчаването на сектора на занаятите (B9-0199/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Julie Lechanteux. Предложение за резолюция относно участието на Русия в срещата на високо равнище на Г-7 (B9-0201/2020)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

Последно осъвременяване: 18 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност