Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 10k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες

18. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων 1-INF/2020 - Τμήμα IV - Δικαστήριο (N9-0033/2020 - C9-0195/2020 - 2020/2106(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων 2-INF/2020 - Τμήμα IV - Δικαστήριο (N9-0034/2020 - C9-0196/2020 - 2020/2107(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 13/2020 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0035/2020 - C9-0197/2020 - 2020/2109(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τους βουλευτές

- Viktor Uspaskich. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση της χρηματοδότησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B9-0164/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Jordan Bardella. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού (B9-0167/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Christine Anderson, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Gilbert Collard, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Catherine Griset, Roman Haider, Virginie Joron, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jean-Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Guido Reil, Jérôme Rivière, Rob Rooken, Robert Roos, Hermann Tertsch, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Bernhard Zimniok, Milan Zver και Marcel de Graaff. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμπερίληψη του κινήματος Antifa στον ενωσιακό κατάλογο τρομοκρατών (B9-0168/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ασφάλεια των εφαρμογών βιντεοκλήσεων στην ΕΕ (B9-0198/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianantonio Da Re. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία και την προώθηση του τομέα της βιοτεχνίας (B9-0199/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Julie Lechanteux. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμμετοχή της Ρωσίας στη σύνοδο κορυφής της G7 (B9-0201/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

Τελευταία ενημέρωση: 29 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου