Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 10k
Štvrtok, 9. júla 2020 - Brusel

18. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 1-INF/2020 – Oddiel IV – Súdny dvor (N9-0033/2020 – C9-0195/2020 – 2020/2106(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov 2-INF/2020 – Oddiel IV – Súdny dvor (N9-0034/2020 – C9-0196/2020 – 2020/2107(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 13/2020 – Oddiel III – Komisia (N9-0035/2020 – C9-0197/2020 – 2020/2109(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

2) poslancov

– Viktor Uspaskich. Návrh uznesenia o zvýšení finančných prostriedkov na vysokoškolské vzdelávanie v Európskej únii (B9-0164/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

CULT

– Jordan Bardella. Návrh uznesenia o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Mexikom (B9-0167/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

– Christine Anderson, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Gilbert Collard, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Catherine Griset, Roman Haider, Virginie Joron, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jean-Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Guido Reil, Jérôme Rivière, Rob Rooken, Robert Roos, Hermann Tertsch, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Bernhard Zimniok, Milan Zver a Marcel de Graaff. Návrh uznesenia o zaradení hnutia Antifa do zoznamu teroristov, ktorý zostavila EÚ (B9-0168/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o bezpečnosti aplikácií určených na videokomunikáciu v EÚ (B9-0198/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Gianantonio Da Re. Návrh uznesenia o ochrane a podpore remeselnej výroby (B9-0199/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

– Julie Lechanteux. Návrh uznesenia o účasti Ruska na samite G7 (B9-0201/2020)

pridelené:

gestorský výbor:

AFET

Posledná úprava: 18. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia