Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Четвъртък, 9 юли 2020 г. - Брюксел

19. Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета

В съответствие с член 31, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфер на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 11/2020 - Дял III - Комисия.

В съответствие с член 32, параграф 2 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 12/2020 - Дял III - Комисия.

В съответствие с член 29 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения срещу трансферите на бюджетни кредити за/от V/AB-01/A/20, V/AB-02/A/20, V/AB-03/C/20 et V/AB-04/T/20 - Дял V - Сметна палата.

В съответствие с член 29 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити N1/2020 - Европейска служба за външна дейност.

Последно осъвременяване: 29 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност