Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Donderdag 9 juli 2020 - Brussel

19. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 31, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving DEC 11/2020 - Afdeling III - Commissie van de Europese Commissie.

Overeenkomstig artikel 32, lid 2, van het Financieel Reglement, heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving DEC 12/2020 - Afdeling III - Commissie van de Europese Commissie.

Overeenkomstig artikel 29 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen de kredietoverschrijvingen V/AB-01/A/20, V/AB-02/A/20, V/AB-03/C/20 en V/AB-04/T/20 - Afdeling V - Rekenkamer.

Overeenkomstig artikel 29 van het Financieel Reglement, heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving N1/2020 - Europese Dienst voor extern optreden.

Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid