Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Štvrtok, 9. júla 2020 - Brusel

19. Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia

V súlade s článkom 31 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 11/2020 – Oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 32 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkovde Európskej komisie DEC 12/2020 – Oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku voči presunu rozpočtových prostriedkov V/AB-01/A/20, V/AB-02/A/20, V/AB-03/C/20 a V/AB-04/T/20 – Oddiel V – Dvor audítorov.

V súlade s článkom29 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov N1/2020 – Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

Posledná úprava: 18. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia