Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Torsdagen den 9 juli 2020 - Bryssel

19. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 31.1 i budgetförordningen beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföring DEC 11/2020 – avsnitt III – kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 32.2 i budgetförordningen beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföring DEC 12/2020 – avsnitt III – kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföringarna V/AB-01/A/20, V/AB-02/A/20, V/AB-03/C/20 och V/AB-04/T/20 – avsnitt V – revisionsrätten.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföring N1/2020 – Europeiska utrikestjänsten.

Senaste uppdatering: 29 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy