Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Donderdag 9 juli 2020 - Brussel

20. Verzoekschriften

Verzoekschriften 0629-20 tot en met 0720-20 zijn ingeschreven in het algemene register op 9 juli 2020, en zijn verwezen naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 226, leden 9 en 10, van het Reglement.

De Voorzitter heeft op 9 juli 2020 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 226, lid 15, van het Reglement, naar de bevoegde commissie verwezen.

Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid