Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0030(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0124/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 09/07/2020 - 22
PV 10/07/2020 - 13

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0194

Notulen
XML 7k
Donderdag 9 juli 2020 - Brussel

22. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de amendementen op:

Europees burgerinitiatief: tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- en onderzoeksperioden in het licht van de COVID-19-uitbraak ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0188)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 11)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: José Gusmão (A9-0124/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0194)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 17)

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2020: Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in respons op de crisis in Syrië
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2020 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 — Voortzetting van de steun aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in Jordanië, Libanon en Turkije in respons op de crisis in Syrië [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0195)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 18)

EU-strategie voor volksgezondheid voor de periode na COVID-19
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0216/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0205)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 29)

Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid