Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0030(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0124/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/07/2020 - 22
PV 10/07/2020 - 13

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0194

Zápisnica
XML 7k
Štvrtok, 9. júla 2020 - Brusel

22. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúci prečítal výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch týkajúcich sa týchto dokumentov:

Európska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0188)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 11)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov
Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: José Gusmão (A9-0124/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0194)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 17)

Návrh opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2020 – Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2020 na rozpočtový rok 2020 – Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0195)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 18)

Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie CIVID-19
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0216/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0205)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 29)

Posledná úprava: 18. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia