Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες

23. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις Ομάδες S&D και Renew τις ακόλουθες αποφάσεις για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

επιτροπή INTA: Udo Bullmann και Margarida Marques

επιτροπή LIBE: Maria Grapini

επιτροπή AFCO: Mihai Tudose αντί της Maria Grapini

αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική επιτροπή σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας: Sylwia Spurek

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας: Sylwia Spurek

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μεξικού: Jordi Cañas αντί του Luis Garicano

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest : Sylwia Spurek

Οι αποφάσεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν από σήμερα.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου