Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 9k
Torstai 9. heinäkuuta 2020 - Bryssel

24. Kolmannet äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Puheenvuorot:

Esittelijä Annalisa Tardino käytti työjärjestyksen 159 artiklan 4 kohdan mukaisesti ennen äänestystä puheenvuoron mietinnöstään (A9-0131/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraavat lopulliset äänestykset:

—   Direktiivien (EU) 2017/2455 ja (EU) 2019/1995 muuttaminen kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle asetetun määräajan ja soveltamispäivän osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi direktiivien (EU) 2017/2455 ja (EU) 2019/1995 muuttamisesta kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle asetetun määräajan ja soveltamispäivän osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Euroopan investointipankin rahoitustoiminta - vuosikertomus 2019
Mietintö Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta – vuosikertomus 2019 [2019/2126(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta – vuosikertomus 2018
Mietintö Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta – vuosikertomus 2018 [2019/2127(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

   Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen - petostentorjunta - vuosikertomus 2018
Mietintö Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta – vuosikertomus 2018 [2019/2128(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

—   Venezuelan humanitaarinen tilanne ja muuttoliike- ja pakolaiskriisi
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0211/2020

Parlamentin äänestettäväksi annettiin tarkistukset seuraaviin asiakirjoihin:

—   Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: Tehoaineet, muun muassa flumioksatsiini
ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden beflubutamidi, benalaksyyli, bentiavalikarbi, bifenatsaatti, boskalidi, bromoksyniili, kaptaani, syatsofamidi, dimetomorfi, etefoni, etoksatsoli, famoksadoni, fenamifossi, flumioksatsiini, fluoksastrobiini, folpetti, formetanaatti, metributsiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus kanta 251, fenmedifami, fosmetti, pirimifossi-metyyli, propamokarbi, protiokonatsoli ja S-metolaklori hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (D067115/02 ; 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Asiasta vastaavat jäsenet: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz ja Eleonora Evi

—   Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivojen tarkistaminen
Päätöslauselmaesitys B9-0122/2020

—   EU:n ja Uuden-Seelannin välillä parhaillaan neuvoteltavan sopimuksen tekeminen henkilötietojen vaihdosta vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjuntatarkoituksessa
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle ja komissiolle Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välillä parhaillaan neuvoteltavan, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Uuden-Seelannin toimivaltaisten viranomaisten välistä henkilötietojen vaihtoa koskevan sopimuksen tekemisestä [2020/2048(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia
Päätöslauselmaesitys B9-0222/2020

Äänestykset olivat avoinna klo 19.45 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitettiin perjantaina 10. heinäkuuta 2020 klo 9.00.

Päivitetty viimeksi: 18. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö