Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 9k
2020. július 9., Csütörtök - Brüsszel

24. Harmadik szavazási kör
Szó szerinti jegyzőkönyv

Felszólalások

Annalisa Tardino, előadó az általa készített jelentésről (A9-0131/2020) tartott szavazás előtt nyilatkozatot tesz az eljárási szabályzat 159. cikke (4) bekezdésének megfelelően.

A Parlament zárószavazást tart az alábbiakról:

—   Az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvek módosítása az átültetési határidő és az alkalmazás kezdőnapja tekintetében a Covid19-válság kitörése miatt *
Jelentés az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvnek az átültetési határidő és az alkalmazás kezdőnapja tekintetében a Covid19-válság kitörése miatt történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységei – 2019. évi éves jelentés
Jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről – 2019. évi éves jelentés [2019/2126(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzése – 2018. évi éves jelentés
Jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről – 2018. évi éves jelentés [2019/2127(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

   Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem – 2018. évi éves jelentés
Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem – 2018. évi éves jelentés [2019/2128(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

   A venezuelai humanitárius helyzet, valamint a migrációs és menekültügyi válság Közös állásfoglalási indítvány RC-B9-0211/2020

A Parlament szavaz az alábbiak módosításáról:

—   Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: hatóanyagok, beleértve a flumioxazint is
Állásfoglalási indítvány, benyújtva az ENVI bizottság által az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően, az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a beflubutamid, a benalaxil, a bentiavalikarb, a bifenazát, a boszkalid, a brómxinil, a kaptán, a ciazofamid, a dimetomorf, az etefon, az etoxazol, a famoxadon, a fenamifosz, a flumioxazin, a fluoxastrobin, a folpet, a formetanát, a metribuzin, a milbemektin, a Paecilomyces lilacinus (törzs: 251), a fenmedifam, a foszmet, a pirimifosz-metil, a propamokarb, a protiokonazol és az S-metolaklór hatóanyag jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági végrehajtási rendelet tervezetéről (D067115/02 ; 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Illetékes képviselők: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz és Eleonora Evi

—   A transzeurópai energiaipari infrastruktúráról szóló iránymutatások felülvizsgálata
Állásfoglalási indítvány B9-0122/2020

—   Az EU és Új-Zéland közötti, a személyes adatoknak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem érdekében történő cseréjéről szóló, jelenleg tárgyalás alatt álló megállapodás megkötése
Jelentés az Európai Parlament Tanácsnak és Bizottságnak szóló ajánlásáról az Európai Unió és Új-Zéland közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes új-zélandi hatóságok közötti cseréjéről szóló, jelenleg tárgyalás alatt álló megállapodás megkötéséről [2020/2048(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia

Állásfoglalási indítvány B9-0222/2020

A szavazás vége:19.45

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményét holnap, 2020. július 10-én, pénteken 9 órakor jelentik be.

Utolsó frissítés: 2021. augusztus 18.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat