Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 9k
Ketvirtadienis, 2020 m. liepos 9 d. - Briuselis

24. Trečiasis balsavimas
Stenograma

Kalbėjo:

Annalisa Tardino, pranešėja, prieš pradedant balsuoti dėl jos parengto pranešimo (A9-0131/2020), padarė pareiškimą, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnio 4 dalimi.

Parlamentas pradėjo galutinį balsavimą:

—   Direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 dalinis keitimas, kiek tai susiję su perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datomis dėl COVID-19 krizės protrūkio *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo dėl COVID-19 krizės protrūkio keičiamos direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datos [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   2019 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos
Pranešimas dėl 2019 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos [2019/2126(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: David Cormand (A9-0081/2020)

—   2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės
Pranešimas dėl 2018 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės [2019/2127(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

   2018 m. metinis pranešimas „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“
Pranešimas dėl 2018 m. metinio pranešimo „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ [2019/2128(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Humanitarinė padėtis Venesueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizė. Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0211/2020

Parlamentas balsavo dėl šių pakeitimų:

—   Prieštaravimas, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalimis: veikliosios medžiagos, įskaitant flumioksaziną
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, jį pateikė ENVI komitetas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalimis, dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų beflubutamido, benalaksilo, bentiavalikarbo, bifenazato, boskalido, bromoksinilo, kaptano, ciazofamido, dimetomorfo, etefono, etoksazolio, famoksadono, fenamifoso, flumioksazino, fluoksastrobino, folpeto, formetanato, metribuzino, milbemektino, Paecilomyces lilacinus (padermė 251), fenmedifamo, fosmeto, metilpirimifoso, propamokarbo, protiokonazolo ir s-metolachloro patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (D067115/02 ; 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020)- Atsakingi nariai: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz ir Eleonora Evi

—   Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių peržiūra
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0122/2020

—   Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, dėl kurio deramasi, dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu sudarymas
Parnešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijai dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo, dėl kurio deramasi, dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Naujosios Zelandijos kompetentingų kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu institucijų keitimosi asmens duomenimis, sudarymo [2020/2048(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0222/2020

Balsavimas bus tęsiamas iki19.45 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti rytoj, 2020 m. liepos 10 d. 9 val.

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika