Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 10k
Ceturtdiena, 2020. gada 9. jūlijs - Brisele

24. Trešā balsošana
Stenogramma

Uzstāšanās

Annalisa Tardino, referente, pirms balsojuma par viņas sagatavoto ziņojumu (A9-0131/2020) saskaņā ar Reglamenta 159. panta 4. punktu sniedza paziņojumu.

Parlaments tika aicināts sākt galīgo balsošanu:

—   Direktīvas (ES) 2017/2455 un (ES) 2019/1995 grozīšana attiecībā uz transponēšanas un piemērošanas datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Direktīvas (ES) 2017/2455 un (ES) 2019/1995 groza attiecībā uz transponēšanas un piemērošanas datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020);

—   2019. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām
Ziņojums par 2019. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām [2019/2126(INI)] - Budžeta komiteja. Referents: David Cormand (A9-0081/2020);

—   2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
Ziņojums par 2018. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli [2019/2127(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bas Eickhout (A9-0118/2020);

—   2018. gada ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu
Ziņojums par 2018. gada ziņojumu par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu [2019/2128(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Kuhs (A9-0103/2020);

Humanitārā situācija Venecuēlā un migrantu un bēgļu krīze
Kopējās rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0211/2020.

Parlaments tika aicināts balsot par grozījumiem attiecībā uz turpmāk minēto:

—   Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: aktīvās vielas, tostarp flumioksazīns
Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu iesniegusi ENVI komiteja - par projektu Komisijas īstenošanas regulai, ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām beflubutamīdam, benalaksilam, bentiavalikarbam, bifenazātam, boskalīdam, bromoksinilam, kaptānam, ciazofamīdam, dimetomorfam, etefonam, etoksazolam, famoksadonam, fenamifosam, flumioksazīnam, fluoksastrobīnam, folpetam, formetanātam, metribuzīnam, milbemektīnam, Paecilomyces lilacinus celmam 251, fenmedifāmam, fosmetam, pirimifosmetilam, propamokarbam, protiokonazolam un S-metolahloram groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (D067115/02 ; 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020). Atbildīgie deputāti: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz un Eleonora Evi;

—   Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādņu pārskatīšana
Rezolūcijas priekšlikums B9-0122/2020;

—   ES un Jaunzēlandes nolīguma, par kuru norit sarunas, noslēgšana par personas datu apmaiņu cīņai pret smagiem noziegumiem un terorismu
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijai par nolīguma, par kuru notiek sarunas, noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu kompetentajām Jaunzēlandes iestādēm [2020/2048(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Annalisa Tardino (A9-0131/2020);

—   Ilgtspēju sekmējoša stratēģija attiecībā uz ķimikālijām
Rezolūcijas priekšlikums B9-0222/2020.

Balsot būs iespējams līdz plkst.19.45.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti nākamajā dienā, piektdien, 2020. gada 10. jūlijā, plkst. 9.00.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 18. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika