Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 10k
Joi, 9 iulie 2020 - Bruxelles

24. A treia sesiune de votare
Stenograma

Intervenții

Annalisa Tardino, raportoare, a făcut o declarație înainte de votul privind raportul său (A9-0131/2020), în conformitate cu articolul 159 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

—   Modificarea Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019
Raportul anual pe 2019 referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții [2019/2126(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportor: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2018
Raport referitor la controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2018 [2019/2127(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

   Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018
Raport referitor la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018 [2019/2128(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

—   Situația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0211/2020

Parlamentul este invitat să treacă la voturile privind amendamentele la:

—   Obiecție formulată în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv flumioxazinul
Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active beflubutamid, benalaxil, bentiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, formetanat, metribuzin, milbemectină, Paecilomyces lilacinus tulpina 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamocarb, protioconazol și S-metolaclor (D067115/02 ; 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Deputați responsabili: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz și Eleonora Evi

—   Revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene
Propunere de rezoluție B9-0122/2020

—   Încheierea unui acord, în curs de negociere, între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Comisiei privind încheierea unui acord, în curs de negociere, între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile neozeelandeze competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului [2020/2048(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice
Propunere de rezoluție B9-0222/2020

Scrutinul va fi deschis până la 19.45.

S-a procedat la vot.

Rezultatele votului vor fi anunțate mâine, vineri, 10 iulie 2020, ora 9.00.

Ultima actualizare: 18 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate