Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 9k
Četrtek, 9. julij 2020 - Bruselj

24. Tretji čas glasovanja
Dobesedni zapis

Govori

Annalisa Tardino, soporočevalka, je pred glasovanjem v skladu s členom 159(4) Poslovnika podala izjavo o poročilu (A9-0131/2020).

Parlament je nadaljeval s končnim glasovanjem:

—   Sprememba direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19 *
Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2019
Poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2019 [2019/2126(INI)] - Odbor za proračun. Poročevalec: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2018
Poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2018 [2019/2127(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

   Zaščita finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2018
Poročilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam – letno poročilo za leto 2018 [2019/2128(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

—   Humanitarne razmere v Venezueli ter migracijska in begunska kriza
Skupni predlog resolucije RC-B9-0211/2020

Parlament je glasoval o predlogih sprememb k:

—   Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: aktivne snovi, vključno s flumioksazinom
Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika vložil odbor ENVI, o osnutku izvedbene uredbe Komisije o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobja odobritve aktivnih snovi beflubutamid, benalaksil, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksinil, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, fenmedifam, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, formetanat, fosmet, kaptan, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus sev 251, pirimifos-metil, propamokarb, protiokonazol in S-metolaklor (D067115/02 ; 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020)- Pristojni poslanci: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz in Eleonora Evi

—   Sprememba smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo
Predlog resolucije B9-0122/2020

—   Sklenitev sporazuma o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu, o katerem se pogajata EU in Nova Zelandija
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in Komisiji glede sklenitve sporazuma o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Nove Zelandije za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu, o katerem se pogajata Evropska unija in Nova Zelandija [2020/2048(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Trajnostna strategija za kemikalije
Predlog resolucije B9-0222/2020

Glasovanje je odprto do19.45.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo razglašeni v petek, 10. julija 2020, ob 9.00..

Zadnja posodobitev: 18. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov