Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά - Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες
Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση
P9_PV(2020)07-09(RCV)

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 1660kWORD 183k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου