Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 9 юли 2020 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Съобщение на председателството
 3.Обявяване на резултатите от гласуването
 4.Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията (внесени предложения за резолюция)
 5.Първо гласуване
 6.Изявление на председателството
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Годишен доклад за 2019 г. относно правата на човека - Стабилност и сигурност в Средиземноморието и отрицателната роля на Турция - Положението в Беларус (разискване)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 11.Обявяване на резултатите от гласуването
 12.Второ гласуване
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Стратегия за химичните вещества с цел устойчивост (разискване)
 15.Насърчаване на процеса на интегриране на ромите в Европа през следващото десетилетие (разискване)
 16.Актуално състояние на преговорите на Съвета по Регламента относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (разискване)
 17.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 18.Внесени документи
 19.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 20.Петиции
 21.Възобновяване на заседанието
 22.Обявяване на резултатите от гласуването
 23.Състав на комисиите и делегациите
 24.Трето гласуване
 25.Обяснения на вот
 26.Поправки на вот и намерения за гласуване
 27.Дневен ред на следващото заседание
 28.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (173 kb)
29/09/2020 14:30
  Списък на присъствалите (46 kb)
29/09/2020 11:52
 
Протокол (80 kb)
29/09/2020 14:30
  Списък на присъствалите (13 kb)
29/09/2020 11:52
  Резултати от различните гласувания (85 kb)
03/08/2020 08:33
  Поименни гласувания (186 kb)
18/08/2020 14:58
 
Протокол (313 kb)
29/09/2020 14:30
  Списък на присъствалите (86 kb)
29/09/2020 11:52
  Резултати от различните гласувания (266 kb)
03/08/2020 08:33
  Поименни гласувания (1662 kb)
18/08/2020 14:58
Последно осъвременяване: 29 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност