Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 9 юли 2020 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Съобщение на председателството
 3.Обявяване на резултатите от гласуването
 4.Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията (внесени предложения за резолюция)
 5.Първо гласуване
 6.Изявление на председателството
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Годишен доклад за 2019 г. относно правата на човека - Стабилност и сигурност в Средиземноморието и отрицателната роля на Турция - Положението в Беларус (разискване)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Делегирани актове (член 111, параграф 6 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 11.Обявяване на резултатите от гласуването
 12.Второ гласуване
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Стратегия за химичните вещества с цел устойчивост (разискване)
 15.Насърчаване на процеса на интегриране на ромите в Европа през следващото десетилетие (разискване)
 16.Актуално състояние на преговорите на Съвета по Регламента относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (разискване)
 17.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 18.Внесени документи
 19.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 20.Петиции
 21.Възобновяване на заседанието
 22.Обявяване на резултатите от гласуването
 23.Състав на комисиите и делегациите
 24.Трето гласуване
 25.Обяснения на вот
 26.Поправки на вот и намерения за гласуване
 27.Дневен ред на следващото заседание
 28.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (174 kb) Присъствен списък (46 kb) Резултати от гласувания (338 kb) Резултати от поименно гласуване (10975 kb) 
 
Протокол (174 kb) Присъствен списък (46 kb) Резултати от гласувания (338 kb) Резултати от поименно гласуване (10975 kb) 
 
Протокол (80 kb) Присъствен списък (13 kb) Резултати от гласувания (85 kb) Резултати от поименно гласуване (186 kb) 
 
Протокол (307 kb) Присъствен списък (86 kb) Резултати от гласувания (266 kb) Резултати от поименно гласуване (1662 kb) 
Последно осъвременяване: 18 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност