Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 9. července 2020 - Brusel
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Sdělení předsednictví
 3.Oznámení výsledků hlasování
 4.Humanitární situace ve Venezuele a migrační a uprchlická krize (předložené návrhy usnesení)
 5.První hlasování
 6.Prohlášení předsednictví
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Výroční zpráva o lidských právech za rok 2019 – Stabilita a bezpečnost ve Středomoří a negativní úloha Turecka – Situace v Bělorusku (rozprava)
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 6 jednacího řádu) (další postup)
 11.Oznámení výsledků hlasování
 12.Druhé hlasování
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek (rozprava)
 15.Podpora procesu začleňování Romů v Evropě v příštím desetiletí (rozprava)
 16.Současný stav jednání Rady o nařízení o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech (rozprava)
 17.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 18.Předložení dokumentů
 19.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 20.Petice
 21.Pokračování denního zasedání
 22.Oznámení výsledků hlasování
 23.Členství ve výborech a v delegacích
 24.Třetí hlasování
 25.Vysvětlení hlasování
 26.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 27.Pořad jednání příštího denního zasedání
 28.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (150 kb)
29/09/2020 14:32
  Prezenční listina (45 kb)
29/09/2020 11:52
 
Zápis (77 kb)
29/09/2020 14:32
  Prezenční listina (12 kb)
29/09/2020 11:52
  Výsledky hlasování (79 kb)
03/08/2020 08:34
  Jmenovitá hlasování (186 kb)
18/08/2020 14:58
 
Zápis (290 kb)
29/09/2020 14:32
  Prezenční listina (78 kb)
29/09/2020 11:52
  Výsledky hlasování (238 kb)
03/08/2020 08:34
  Jmenovitá hlasování (1647 kb)
18/08/2020 14:58
Poslední aktualizace: 29. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí