Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 3.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 4.Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Πρώτη ψηφοφορία
 6.Δήλωση της Προεδρίας
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Η ετήσια έκθεση του 2019 για τα ανθρώπινα δικαιώματα - Σταθερότητα και ασφάλεια στη Μεσόγειο και ο αρνητικός ρόλος της Τουρκίας - Η κατάσταση στη Λευκορωσία (συζήτηση)
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 11.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 12.Δεύτερη ψηφοφορία
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα (συζήτηση)
 15.Ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης των Ρομά στην Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία (συζήτηση)
 16.Στάδιο των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο σχετικά με τον κανονισμό για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (συζήτηση)
 17.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 18.Κατάθεση εγγράφων
 19.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 20.Αναφορές
 21.Επανάληψη της συνεδρίασης
 22.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 23.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 24.Τρίτη ψηφοφορία
 25.Αιτιολογήσεις ψήφου
 26.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (178 kb)
29/09/2020 14:33
  Κατάσταση παρόντων (46 kb)
29/09/2020 11:53
 
Συνοπτικά πρακτικά (84 kb)
29/09/2020 14:33
  Κατάσταση παρόντων (13 kb)
29/09/2020 11:53
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (87 kb)
03/08/2020 08:34
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (183 kb)
18/08/2020 14:59
 
Συνοπτικά πρακτικά (309 kb)
29/09/2020 14:33
  Κατάσταση παρόντων (87 kb)
29/09/2020 11:53
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (273 kb)
03/08/2020 08:34
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (1660 kb)
18/08/2020 14:59
Τελευταία ενημέρωση: 29 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου