Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 9. juuli 2020 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Presidentuuri teadaanne
 3.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 4.Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Esimene hääletusvoor
 6.Presidentuuri avaldus
 7.Istungi jätkamine
 8.2019. aasta inimõiguste aruanne - Stabiilsus ja julgeolek Vahemere idaosas ja Türgi negatiivne roll - Olukord Valgevenes (arutelu)
 9.Istungi jätkamine
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6) (jätkumeetmed)
 11.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 12.Teine hääletusvoor
 13.Istungi jätkamine
 14.Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia (arutelu)
 15.Romade integratsiooniprotsessi kiirendamine Euroopas järgmise kümne aasta jooksul (arutelu)
 16.Ülevaade läbirääkimistest, mida nõukogu peab seoses määrusega liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises (arutelu)
 17.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 18.Esitatud dokumendid
 19.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 20.Petitsioonid
 21.Istungi jätkamine
 22.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 23.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 24.Kolmas hääletusvoor
 25.Selgitused hääletuse kohta
 26.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (151 kb)
29/09/2020 14:37
  Kohalolijate nimekiri (45 kb)
29/09/2020 11:54
 
Protokoll (76 kb)
29/09/2020 14:37
  Kohalolijate nimekiri (12 kb)
29/09/2020 11:54
  Hääletustulemused (77 kb)
03/08/2020 08:34
  Nimelise hääletuse tulemused (185 kb)
01/09/2020 12:57
 
Protokoll (283 kb)
29/09/2020 14:37
  Kohalolijate nimekiri (77 kb)
29/09/2020 11:54
  Hääletustulemused (221 kb)
03/08/2020 08:34
  Nimelise hääletuse tulemused (1645 kb)
01/09/2020 12:57
Viimane päevakajastamine: 29. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika