Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 9 lipca 2020 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Komunikat Przewodniczącego
 3.Ogłoszenie wyników głosowania
 4.Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy (złożone projekty rezolucji)
 5.Pierwsza część głosowania
 6.Oświadczenie Przewodniczącego
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Roczne sprawozdanie na temat praw człowieka w 2019 r. – Stabilność i bezpieczeństwo w basenie Morza Śródziemnego i negatywna rola Turcji – Sytuacja na Białorusi (debata)
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania)
 11.Ogłoszenie wyników głosowania
 12.Druga część głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Strategia na rzecz zrównoważoności w zakresie chemikaliów (debata)
 15.Przyspieszenie procesu integracji Romów w Europie w najbliższym dziesięcioleciu (debata)
 16.Stan zaawansowania negocjacji w Radzie dotyczących rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (debata)
 17.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 18.Składanie dokumentów
 19.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 20.Petycje
 21.Wznowienie posiedzenia
 22.Ogłoszenie wyników głosowania
 23.Skład komisji i delegacji
 24.Trzecia część głosowania
 25.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 26.Korekty i zamiary głosowania
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (154 kb)
29/09/2020 14:42
  Lista obecności (45 kb)
29/09/2020 12:02
 
Protokół (77 kb)
29/09/2020 14:42
  Lista obecności (12 kb)
29/09/2020 12:02
  Wyniki głosowania (79 kb)
03/08/2020 08:34
  Głosowanie imienne (174 kb)
18/08/2020 14:59
 
Protokół (296 kb)
29/09/2020 14:42
  Lista obecności (77 kb)
29/09/2020 12:02
  Wyniki głosowania (243 kb)
03/08/2020 08:34
  Głosowanie imienne (1645 kb)
18/08/2020 14:59
Ostatnia aktualizacja: 29 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności