Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 9 lipca 2020 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Komunikat Przewodniczącego
 3.Ogłoszenie wyników głosowania
 4.Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy (złożone projekty rezolucji)
 5.Pierwsza część głosowania
 6.Oświadczenie Przewodniczącego
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Roczne sprawozdanie na temat praw człowieka w 2019 r. – Stabilność i bezpieczeństwo w basenie Morza Śródziemnego i negatywna rola Turcji – Sytuacja na Białorusi (debata)
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania)
 11.Ogłoszenie wyników głosowania
 12.Druga część głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Strategia na rzecz zrównoważoności w zakresie chemikaliów (debata)
 15.Przyspieszenie procesu integracji Romów w Europie w najbliższym dziesięcioleciu (debata)
 16.Stan zaawansowania negocjacji w Radzie dotyczących rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (debata)
 17.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 18.Składanie dokumentów
 19.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 20.Petycje
 21.Wznowienie posiedzenia
 22.Ogłoszenie wyników głosowania
 23.Skład komisji i delegacji
 24.Trzecia część głosowania
 25.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 26.Korekty i zamiary głosowania
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (154 kb) Lista obecności (45 kb) Wyniki głosowania (307 kb) Wyniki głosowań imiennych (5874 kb) 
 
Protokół (154 kb) Lista obecności (45 kb) Wyniki głosowania (307 kb) Wyniki głosowań imiennych (5874 kb) 
 
Protokół (77 kb) Lista obecności (12 kb) Wyniki głosowania (79 kb) Wyniki głosowań imiennych (174 kb) 
 
Protokół (289 kb) Lista obecności (77 kb) Wyniki głosowania (243 kb) Wyniki głosowań imiennych (1645 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności