Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 9 juli 2020 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Meddelande från talmannen
 3.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 4.Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (ingivna resolutionsförslag)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Uttalande av talmannen
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Årsrapporten 2019 om mänskliga rättigheter - Stabilitet och säkerhet i östra Medelhavsområdet och Turkiets negativa roll - Situationen i Belarus (debatt)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 11.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 12.Andra omröstningsomgången
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Kemikaliestrategin för hållbarhet (debatt)
 15.Främjandet av processen för integrering av romer i Europa under nästa årtionde (debatt)
 16.Det aktuella läget i rådets förhandlingar om förordningen om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (debatt)
 17.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 18.Inkomna dokument
 19.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 20.Framställningar
 21.Återupptagande av sammanträdet
 22.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 23.Utskottens och delegationernas sammansättning
 24.Tredje omröstningsomgången
 25.Röstförklaringar
 26.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (152 kb)
29/09/2020 14:46
  Närvarolista (45 kb)
29/09/2020 12:05
 
Protokoll (75 kb)
29/09/2020 14:46
  Närvarolista (12 kb)
29/09/2020 12:05
  Omröstningsresultat (79 kb)
03/08/2020 08:34
  Omröstningar med namnupprop (186 kb)
18/08/2020 14:59
 
Protokoll (288 kb)
29/09/2020 14:46
  Närvarolista (77 kb)
29/09/2020 12:05
  Omröstningsresultat (221 kb)
03/08/2020 08:34
  Omröstningar med namnupprop (1644 kb)
18/08/2020 14:59
Senaste uppdatering: 29 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy