Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 9 juli 2020 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Meddelande från talmannen
 3.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 4.Den humanitära situationen i Venezuela och migrations- och flyktingkrisen (ingivna resolutionsförslag)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Uttalande av talmannen
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Årsrapporten 2019 om mänskliga rättigheter - Stabilitet och säkerhet i östra Medelhavsområdet och Turkiets negativa roll - Situationen i Belarus (debatt)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 11.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 12.Andra omröstningsomgången
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Kemikaliestrategin för hållbarhet (debatt)
 15.Främjandet av processen för integrering av romer i Europa under nästa årtionde (debatt)
 16.Det aktuella läget i rådets förhandlingar om förordningen om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (debatt)
 17.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 18.Inkomna dokument
 19.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 20.Framställningar
 21.Återupptagande av sammanträdet
 22.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 23.Utskottens och delegationernas sammansättning
 24.Tredje omröstningsomgången
 25.Röstförklaringar
 26.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (153 kb) Närvarolista (45 kb) Omröstningsresultat (304 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (10975 kb) 
 
Protokoll (153 kb) Närvarolista (45 kb) Omröstningsresultat (304 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (10975 kb) 
 
Protokoll (75 kb) Närvarolista (12 kb) Omröstningsresultat (79 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (186 kb) 
 
Protokoll (282 kb) Närvarolista (77 kb) Omröstningsresultat (221 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1644 kb) 
Senaste uppdatering: 18 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy