Indeks 
Zapisnik
XML 154kPDF 278kWORD 76k
Četvrtak, 9. srpnja 2020. - Bruxelles
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Obavijesti Predsjedništva
 3.Objava rezultata glasovanja
 4.Humanitarna situacija u Venezueli i migracijska i izbjeglička kriza (podneseni prijedlozi rezolucija)
 5.Prvi krug glasovanja
 6.Izjava Predsjedništva
 7.Nastavak dnevne sjednice
 8.Godišnje izvješće o ljudskim pravima za 2019. - Stabilnost i sigurnost u istočnom Sredozemlju i negativna uloga Turske - Stanje u Bjelarusu (rasprava)
 9.Nastavak dnevne sjednice
 10.Delegirani akti (članak 111. stavak 6. Poslovnika) (poduzete radnje)
 11.Objava rezultata glasovanja
 12.Drugi krug glasovanja
 13.Nastavak dnevne sjednice
 14.Strategija održivosti za kemikalije (rasprava)
 15.Poticanje procesa uključivanja Roma u Europi za sljedeće desetljeće (rasprava)
 16.Trenutačno stanje pregovora o Uredbi o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama (rasprava)
 17.Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)
 18. Podnošenje dokumenata
 19.Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke
 20.Predstavke
 21.Nastavak dnevne sjednice
 22.Objava rezultata glasovanja
 23.Sastav odbora i izaslanstava
 24.Treći krug glasovanja
 25.Obrazloženja glasovanja
 26.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 27.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 28.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Obavijesti Predsjedništva

Predsjednik je obavijestio da je na preporuku savjetodavnog odbora o ponašanju zastupnika odlučio izreći sankciju za datum 1. srpnja 2020. Janu Zahradilu zbog nepoštovanja deklarativnih obveza iz članka 3. stavka 3. i članka 4. stavka 2. Kodeksa ponašanja zbog čega je moglo doći do sukoba interesa. Izrečena sankcija sastoji se od ukora.

O ovoj je odluci dotični zastupnik obaviješten 7. srpnja 2020.

U skladu s člankom 177. Poslovnika, Jan Zahradil može Predsjedništvu podnijeti unutarnju žalbu u roku od dva tjedna od obavijesti o sankciji.


3. Objava rezultata glasovanja

Predsjednik je pročitao rezultate glasovanja o amandmanima (točka 20 zapisnika od 8.7.2020.):

Posebna pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i zahtjevi za provedbu ***II
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i izmjene Direktive 2006/22/EZ u pogledu zahtjeva za provedbu i Uredbe (EU) br. 1024/2012 [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(većina zastupnika u Parlamentu)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0184)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 8., 9. i 10. srpnja. 2020., točka 8)

Dnevna i tjedna vremena vožnje, minimalne stanke te razdoblja odmora i pozicioniranje s pomoću tahografa ***II
Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(većina zastupnika u Parlamentu)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0185)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 8., 9. i 10. srpnja. 2020., točka 9)

Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa ***II
Preporuka za drugo čitanje stajališta Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009, Uredbe (EZ) br. 1072/2009 i Uredbe (EU) br. 1024/2012 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(većina zastupnika u Parlamentu)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0186)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 8., 9. i 10. srpnja. 2020., točka 10)

Zaštita financijskih interesa Europske unije - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2018.
Izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije – borba protiv prijevara – godišnje izvješće za 2018. [2019/2128(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMAN

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0192)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 8., 9. i 10. srpnja. 2020., točka 15)

Nakon objave rezultata glasovanja o tri sljedeća stajališta Vijeća:

—   Posebna pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa i zahtjevi za provedbu ***II,

—   Dnevna i tjedna vremena vožnje, minimalne stanke te razdoblja odmora i pozicioniranje s pomoću tahografa ***II,

—   Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa ***II,

Predsjedatelj je objavio da niti jedan amandman nije usvojen te da nije primio druge zahtjeve u skladu s člankom 67. Poslovnika.

Proglasio je tri stajališta Vijeća odobrenima i stoga su tri zakonodavne rezolucije donesene.


4. Humanitarna situacija u Venezueli i migracijska i izbjeglička kriza (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednika Komisije / viskog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Humanitarna situacija u Venezueli i migracijska i izbjeglička kriza (2019/2952(RSP))

Rasprava je održana 18. prosinca 2019. (točka 20 zapisnika od 18.12.2019.).

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

—   Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik i Peter Pollák, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o humanitarnoj situaciji u Venezueli i migracijskoj i izbjegličkoj krizi (2019/2952(RSP)) (B9-0211/2020);

—   Manu Pineda, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o humanitarnoj situaciji u Venezueli i migracijskoj i izbjegličkoj krizi (2019/2952(RSP)) (B9-0212/2020);

—   Kati Piri, Maria-Manuel Leitão-Marques i Javi López, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o humanitarnoj situaciji u Venezueli i migracijskoj i izbjegličkoj krizi (2019/2952(RSP)) (B9-0213/2020);

—   Anna Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o humanitarnoj situaciji u Venezueli i migracijskoj i izbjegličkoj krizi (2019/2952(RSP)) (B9-0214/2020);

—   Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, u ime Kluba zastupnika Renew-a, o humanitarnoj situaciji u Venezueli i migracijskoj i izbjegličkoj krizi (2019/2952(RSP)) (B9-0215/2020).

Glasovanje: točka 11. zapisnika od 9. srpnja 2020. (amandmani), točka 4. zapisnika od 10. srpnja 2020. (konačno glasovanje).


5. Prvi krug glasovanja

Parlament je glasovao o amandmanima na sljedeće prijedloge rezolucija:

—   Humanitarna situacija u Venezueli i migracijska i izbjeglička kriza
Prijedlog zajedničke rezolucije koju su u skladu s člankom 132. stavcima 2. i 4. Poslovnika, i koja zamjenjuje prijedloge rezolucija B9-0211/2020, B9-0213/2020 i B9-0215/2020, podnijeli Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik i Peter Pollák, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri, Javi López i Maria Manuel Leitão Marques, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew-a, o humanitarnoj situaciji u Venezueli i izbjegličkoj krizi (2019/2952(RSP)) (RC-B9-0211/2020)

—   Sveobuhvatna politika Unije o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma - akcijski plan Komisije i druga nedavna događanja
Prijedlog rezolucije B9-0207/2020

Glasovanje je bilo moguće do10 h 30.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u14 h 15.


6. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu o situaciji u Hong Kongu te pozvao nadležna tijela da poštuju međunarodne obveze i temeljne slobode.

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta)


PREDSJEDA: Nicola BEER
potpredsjednica

7. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 9:16 h.


8. Godišnje izvješće o ljudskim pravima za 2019. - Stabilnost i sigurnost u istočnom Sredozemlju i negativna uloga Turske - Stanje u Bjelarusu (rasprava)

Izjave potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku:

Godišnje izvješće o ljudskim pravima za 2019. (2020/2688(RSP))

Stabilnost i sigurnost u istočnom Sredozemlju i negativna uloga Turske (2020/2706(RSP))

Stanje u Bjelarusu (2020/2707(RSP))

Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dao je izjave.

Godišnje izvješće o ljudskim pravima za 2019.

Govorili su Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Isabel Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, María Soraya Rodríguez Ramos, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Lars Patrick Berg, u ime Kluba zastupnika ID-a, Hannah Neumann, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Bert-Jan Ruissen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Barry Andrews, Isabella Tovaglieri, Heidi Hautala, Carles Puigdemont i Casamajó, Francisco José Millán Mon, Bettina Vollath, Yana Toom, Mislav Kolakušić, Maxette Pirbakas, Arba Kokalari, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Carlos Zorrinho i Javi López.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Stabilnost i sigurnost u istočnom Sredozemlju i negativna uloga Turske

Govorili su Lefteris Christoforou, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nacho Sánchez Amor, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Thierry Mariani, u ime Kluba zastupnika ID-a, Tineke Strik, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Assita Kanko, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Giorgos Georgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, David McAllister, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Vincenzo Sofo, Damian Boeselager, Emmanouil Fragkos, Özlem Demirel, Loucas Fourlas, Nikos Androulakis, Chrysoula Zacharopoulou, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Evin Incir, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Mick Wallace, Lukas Mandl, Costas Mavrides, Francesca Donato, Jorge Buxadé Villalba, Željana Zovko, Andreas Schieder, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Pierfrancesco Majorino, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Maria Spyraki i Rasa Juknevičienė.

Stanje u Bjelarusu

Govorili su Andrius Kubilius, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Robert Biedroń, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Viola Von Cramon-Taubadel, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Manu Pineda, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Michael Gahler, Norbert Neuser, Karin Karlsbro, Eugen Tomac i Juozas Olekas.

Govorio je Josep Borrell Fontelles.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 11:39 h.)


PREDSJEDA: Katarina BARLEY
potpredsjednica

9. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 14:16 h.


10. Delegirani akti (članak 111. stavak 6. Poslovnika) (poduzete radnje)

Predsjedateljica je podsjetila da je preporuka Odbora ECON o neulaganju prigovora na delegirani akt objavljena na plenarnoj sjednici od srijede 8. srpnja 2020. (točka 5 zapisnika od 8.7.2020.).

U zadanom roku na tu preporuku nije podnesen niti jedan prigovor.

Stoga se, u skladu s člankom 111. stavkom 6. Poslovnika, ta preporuka smatra prihvaćenom i objavljuje u Usvojenim tekstovima s današnje dnevne sjednice (P9_TA(2020)0187).


11. Objava rezultata glasovanja

Predsjedateljica je pročitala rezultate glasovanja o amandmanima:

Humanitarna situacija u Venezueli i migracijska i izbjeglička kriza
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0211/2020

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0193)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 8., 9. i 10. srpnja. točka 16)

Sveobuhvatna politika Unije o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma - akcijski plan Komisije i druga nedavna događanja
Prijedlog rezolucije B9-0207/2020

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0204)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 8., 9. i 10. srpnja. točka 28)


12. Drugi krug glasovanja

Govorili su:

José Gusmão, izvjestitelj, prije glasovanja o svom izvješću (A9-0124/2020) u skladu s člankom 159. stavkom 4. Poslovnika.

Parlament je glasovao o amandmanima podnesenima na sljedeće dokumente:

—   Europska građanska inicijativa: privremene mjere u pogledu rokova za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

—   Smjernice za politike zapošljavanja država članica *
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   Nacrt izmjene proračuna br. 5 za opći proračun za 2020. Nastavak pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima kao odgovora na sirijsku krizu u Jordanu, Libanonu i Turskoj
Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2020 Europske unije za financijsku godinu 2020. – nastavak pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima u Jordanu, Libanonu i Turskoj kao odgovor na sirijsku krizu [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19
Prijedlog zajedničke rezolucije, podnesen u skladu s člankom 132. stavcima 2. i 4. Poslovnika, kojim se zamjenjuju prijedlozi rezolucija B9-0216/2020, B9-0218/020, B9-0219/2020, B9-0220/2020 i B9-0221/2020, a koji su podnijeli Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jytte Guteland, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Véronique Trillet Lenoir, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Petra De Sutter, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kateřina Konečná i Marc Botenga, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o strategiji za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19 (2020/2691(RSP)) (RC-B9-0216/2020)

Glasovanje je bilo moguće do 15 h 45.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u18 h 15.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 14:22 h.)


13. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 14:30 h.


14. Strategija održivosti za kemikalije (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000044/2020) koje su postavili Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi i Anja Hazekamp, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Strategija održivosti za kemikalije (B9-0013/2020)

Maria Spyraki obrazložila je pitanje.

Virginijus Sinkevičius (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su Pernille Weiss, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Isabella Tovaglieri, u ime Kluba zastupnika ID-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Pietro Fiocchi, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

Govorio je Virginijus Sinkevičius.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi u skladu s člankom 136. stavkom 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi i Anja Hazekamp, u ime Odbora ENVI, o strategiji održivosti za kemikalije (2020/2531(RSP)) (B9-0222/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4 zapisnika od 10.7.2020. (amandmani), točka 17 zapisnika od 10.7.2020. (konačno glasovanje).


15. Poticanje procesa uključivanja Roma u Europi za sljedeće desetljeće (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Poticanje procesa uključivanja Roma u Europi za sljedeće desetljeće (2020/2692(RSP))

Michael Roth (predsjedatelj Vijeća) i Helena Dalli (povjerenica Komisije) dali su izjave.

Govorio je Peter Pollák, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorili su Evin Incir, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Júlia Donáth, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Annalisa Tardino, u ime Kluba zastupnika ID-a, Romeo Franz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Elżbieta Rafalska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Clare Daly, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, France Jamet, Evin Incir, o prethodnoj izjavi (predsjedateljica je podsjetila da se zastupnici moraju međusobno poštovati), Angel Dzhambazki, koji je izrazio negodovanje zbog izjave izvan dometa mikrofona prethodne zastupnice (predsjedateljica ga je pozvala da na kraju rasprave da osobnu izjavu) i Loránt Vincze.

Govorili su Helena Dalli i Michael Roth.

Rasprava je zaključena.

Govorio je Angel Dzhambazki radi davanja osobne izjave (članak 173. Poslovnika).


16. Trenutačno stanje pregovora o Uredbi o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Trenutačno stanje pregovora o Uredbi o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama (2020/2709(RSP))

Michael Roth (predsjedatelj Vijeća) i Johannes Hahn (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Petri Sarvamaa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Eider Gardiazabal Rubial, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Moritz Körner, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ID-a, Daniel Freund, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Silvia Modig, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mario Furore, nezavisni zastupnik, Tomáš Zdechovský, Margarida Marques, Katalin Cseh, Joachim Kuhs, Clara Ponsatí Obiols, Monika Hohlmeier, Katarina Barley, Christophe Hansen, Lara Wolters i Othmar Karas.

Govorili su Didier Reynders (povjerenik Komisije) i Michael Roth.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 16:37 h.)


17. Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/40 s obzirom na ocjenjivanje provedbe programa u školama (C(2020)03909 - 2020/2694(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. lipnja 2020

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 877/2013 o dopuni Uredbe (EU) br. 473/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim odredbama za praćenje i procjenu nacrta proračunskih planova i osiguranju smanjenja prekomjernog deficita država članica u europodručju (C(2020)04140 - 2020/2695(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 19. lipnja 2020

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) 2017/821 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem količinskih pragova za rude i koncentrate tantala ili niobija, rude i koncentrate zlata, kositrene okside i hidrokside, tantalate i tantalove karbide (C(2020)04164 - 2020/2698(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 25. lipnja 2020

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o ispravku švedske jezične verzije Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (C(2020)04214 - 2020/2699(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 29. lipnja 2020

upućeno nadležnom odboru: ENVI, IMCO (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju paušalnog smanjenja carine na uvoz sirka u Španjolsku iz trećih zemalja (C(2020)04262 - 2020/2700(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 1. srpnja 2020

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/592 o privremenim izvanrednim mjerama kojima se odstupa od određenih odredaba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru voća i povrća i sektoru vina koji su uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19 i s njome povezanim mjerama (C(2020)04583 - 2020/2711(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 6. srpnja 2020

upućeno nadležnom odboru: AGRI

Odluka Komisije o povlačenju sljedećih delegiranih akata:

- Povlačenje Delegirane uredbe Komisije od 13. veljače 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 139/2014 u pogledu sigurnosti uzletno-sletnih staza i zrakoplovnih podataka - (C(2020)4034 - C(2020)0710 – 2020/2576(DEA))

Datum primitka: 22. lipnja 2020.

Dokument je upućen odboru nadležnom za temeljni zakonodavni akt: TRAN


18.  Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava 1-INF/2020 - dio IV. - Sud Europske unije (N9-0033/2020 - C9-0195/2020 - 2020/2106(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava 2-INF/2020 - dio IV. - Sud Europske unije (N9-0034/2020 - C9-0196/2020 - 2020/2107(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 13/2020 - dio III. – Komisija (N9-0035/2020 - C9-0197/2020 - 2020/2109(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) zastupnika

- Viktor Uspaskich. Prijedlog rezolucije o povećanju financijskih sredstava za visoko obrazovanje u Europskoj uniji (B9-0164/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Jordan Bardella. Prijedlog rezolucije o Sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske unije i Meksika (B9-0167/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Christine Anderson, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Gilbert Collard, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Catherine Griset, Roman Haider, Virginie Joron, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jean-Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Guido Reil, Jérôme Rivière, Rob Rooken, Robert Roos, Hermann Tertsch, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Bernhard Zimniok, Milan Zver Marcel de Graaff. Prijedlog rezolucije o uvrštavanju pokreta Antifa na EU-ov popis terorista (B9-0168/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o sigurnosti aplikacija za videopozive u EU-u (B9-0198/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianantonio Da Re. Prijedlog rezolucije o zaštiti i promicanju obrtničkog sektora (B9-0199/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Julie Lechanteux. Prijedlog rezolucije o sudjelovanju Rusije na sastanku na vrhu skupine zemalja G7 (B9-0201/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET


19. Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke

Sukladno članku 31. stavku 1. Financijske uredbe, Odbor za proračune odobrio je prijenos odobrenih sredstava Europske komisije DEC 11/2020 - dio III. - Komisija.

Sukladno članku 32. stavku 2. Financijske uredbe, Odbor za proračune odobrio je prijenos odobrenih sredstava Europske komisije DEC 12/2020 - dio III. - Komisija.

Sukladno članku 29. Financijske uredbe, Odbor za proračune nije uložio prigovor na prijenos odobrenih sredstava V/AB-01/A/20, V/AB-02/A/20, V/AB-03/C/20 et V/AB-04/T/20 - dio V. - Revizorski sud.

Sukladno članku 29. Financijske uredbe, Odbor za proračune odobrio je prijenos odobrenih sredstava N1/2020 – Europska služba za vanjsko djelovanje


20. Predstavke

Predstavke od br. 0629-20 do br. 0720-20 upisane su u registar s datumom 9. srpnja 2020. i poslane nadležnom odboru u skladu s člankom 226. stavcima 9. i 10. Poslovnika.

Predsjednik je objavio da je dana 9. srpnja 2020. nadležnom odboru, u skladu s odredbama članka 226 stavka 15 Poslovnika, uputio predstavke koje su Parlamentu podnijele fizičke osobe koje nisu građani Europske unije niti u njoj borave, odnosno pravne osobe koje nemaju sjedište u državi članici.


PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

21. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 18:15 h.


22. Objava rezultata glasovanja

Predsjednik je objavio rezultate glasovanja o amandmanima podnesenima na sljedeće dokumente:

Europska građanska inicijativa: privremene mjere u pogledu rokova za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

(Potrebna obična većina)

PRIVREMENI SPORAZUM

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0188)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 8., 9. i 10. srpnja. 2020., točka 11)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Smjernice za politike zapošljavanja država članica
Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: José Gusmão (A9-0124/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0194)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 8., 9. i 10. srpnja. 2020., točka 17)

Nacrt izmjene proračuna br. 5 za opći proračun za 2020. Nastavak pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima kao odgovora na sirijsku krizu u Jordanu, Libanonu i Turskoj
Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2020 Europske unije za financijsku godinu 2020. – nastavak pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima u Jordanu, Libanonu i Turskoj kao odgovor na sirijsku krizu [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMAN

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0195)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 8., 9. i 10. srpnja. 2020., točka 18)

Strategija za javno zdravlje EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0216/2020

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0205)
(Rezultati glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 8., 9. i 10. srpnja. 2020., točka 29)


23. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od klubova zastupnika S&D i Renew primio sljedeće odluke o izmjenama u sastavu odbora i izaslanstava:

Odbor INTA: Udo Bullmann i Margarida Marques

Odbor LIBE: Maria Grapini

Odbor AFCO: Mihai Tudose umjesto Maria Grapini

Izaslanstvo u zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Moldove: Sylwia Spurek

Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije: Sylwia Spurek

Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Meksika: Jordi Cañas umjesto Luis Garicano

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta: Sylwia Spurek

Te odluke stupaju na snagu s današnjim datumom.


24. Treći krug glasovanja

Govorili su:

Annalisa Tardino, izvjestiteljica, prije glasovanja govorila je o svom izvješću (A9-0131/2020) u skladu s člankom 159. stavkom 4. Poslovnika.

Parlament je pristupio konačnom glasovanju:

—   Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni direktiva (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 u pogledu datumâ prenošenja i početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 *
Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni direktiva (EU) 2017/2455 i (EU) 2019/1995 u pogledu datumâ prenošenja i početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Financijske aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2019.
Izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke – godišnje izvješće za 2019. [2019/2126(INI)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Nadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke - godišnje izvješće za 2018.
Izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke – godišnje izvješće za 2018. [2019/2127(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

   Zaštita financijskih interesa Europske unije - borba protiv prijevara - godišnje izvješće za 2018.
Izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije – borba protiv prijevara – godišnje izvješće za 2018. [2019/2128(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

—   Humanitarna situacija u Venezueli i migracijska i izbjeglička kriza
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0211/2020

Parlament je glasovao o amandmanima podnesenima na sljedeće dokumente:

—   Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3.: Aktivne tvari, uključujući flumioksazin
Prijedlog rezolucije koji je podnio odbor ENVI u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika o Nacrtu provedbene uredbe Komisije o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari beflubutamid, benalaksil, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksinil, kaptan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, formetanat, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus soj 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamokarb, protiokonazol i s-metolaklor (D067115/02 ; 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) Nadležni zastupnici: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz i Eleonora Evi

—   Revizija smjernica za transeuropsku energetsku infrastrukturu
Prijedlog rezolucije B9-0122/2020

—   Sklapanje sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka, trenutno u postupku pregovora
Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću i Komisiji u pogledu sklapanja, trenutno u postupku pregovora, sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i novozelandskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma [2020/2048(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   Strategija održivosti za kemikalije
Prijedlog rezolucije B9-0222/2020

Glasovanje je bilo moguće do19 h 45.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja objavit će se u petak 10. srpnja 2020. u 9 sati.


25. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pismena obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


26. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta, služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Elektronička verzija dokumenta redovito se ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


27. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” 654.272/OJVE).


28. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 20:30.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ispričani:

Søgaard-Lidell Linea

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.

Posljednje ažuriranje: 18. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti