Index 
Jegyzőkönyv
XML 154kPDF 290kWORD 76k
2020. július 9., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök közleménye
 3.A szavazás eredményének bejelentése
 4.Humanitárius helyzet Venezuelában és a migrációs és menekültválság (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.Első szavazási kör
 6.Az elnök nyilatkozata
 7.Az ülés folytatása
 8.A 2019. évi emberi jogi éves jelentés – Stabilitás és biztonság a Földközi-tenger partvidékén és Törökország negatív szerepe – A belarusz helyzet (vita)
 9.Az ülés folytatása
 10.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése) (további intézkedések)
 11.A szavazás eredményének bejelentése
 12.Második szavazási kör
 13.Az ülés folytatása
 14.A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia (vita)
 15.A romaintegrációs folyamat fellendítése a következő évtizedben Európában (vita)
 16.A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló rendeletről folyó tanácsi tárgyalások állása (vita)
 17.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)
 18.Dokumentumok benyújtása
 19.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 20.Petíciók
 21.Az ülés folytatása
 22.A szavazás eredményének bejelentése
 23.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 24.Harmadik szavazási kör
 25.A szavazáshoz fűzött indokolások
 26.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 27.A következő ülésnap napirendje
 28.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. Az elnök közleménye

Az elnök bejelenti, hogy a képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság ajánlását követve úgy határozott, hogy a magatartási kódex 3. cikke (3) bekezdésének és 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően 2020. július 1-jei hatállyal szankciót szab ki Jan Zahradil képviselővel szemben bevallási kötelezettségei teljesítésének elmulasztása miatt, mivel az összeférhetetlenséget eredményezhet. A szankció megrovást jelent.

A határozatot 2020. július 7-én közölték az érintett képviselővel.

Az eljárási szabályzat 177. cikke értelmében Jan Zahradil a szankció közlését követő két héten belül e határozat ellen belső fellebbezést nyújthat be az Elnökséghez.


3. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa az alábbiak módosításáról tartott szavazás eredményéit (2020.7.8-i jegyzőkönyv, 20. pont ):

A közúti fuvarozási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok és végrehajtási követelmények ***II
Ajánlás második olvasatra a közúti fuvarozási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)

(az összes parlamenti képviselő többsége)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0184)
(A szavazás részletei: 2020. július 8., 9. és 10-i Szavazások eredménye melléklet, 8. pont)

Napi és heti vezetési idők, minimum szünetek, pihenőidők és a menetíró készülékkel történő helymeghatározás ***II
Ajánlástervezet második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából [05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)

(az összes parlamenti képviselő többsége)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0185)
(A szavazás részletei: 2020. július 8., 9. és 10-i Szavazások eredménye melléklet, 9. pont)

Alkalmazkodás a közúti fuvarozás ágazati fejleményeihez ***II
Ajánlás második olvasatra az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Ismail Ertug (A9-0116/2020)

(az összes parlamenti képviselő többsége)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0186)
(A szavazás részletei: 2020. július 8., 9. és 10-i Szavazások eredménye melléklet, 10. pont)

Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem – 2018. évi éves jelentés
Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem – 2018. évi éves jelentés [2019/2128(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁS

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0192)
(A szavazás részletei: 2020. július 8., 9. és 10-i Szavazások eredménye melléklet, 15. pont )

A Tanács alábbi három álláspontjáról tartott szavazás eredményénének folytatása:

—   A közúti fuvarozási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok és végrehajtási követelmények ***II,

—   Napi és heti vezetési idők, minimum szünetek, pihenőidők és a menetíró készülékkel történő helymeghatározás ***II,

—   Alkalmazkodás a közúti fuvarozás ágazati fejleményeihez ***II,

Az elnök közli, hogy nem fogadtak el módosítást és nem kapott más kérést az eljárási szabályzat 67. cikke szerint.

A Tanács három álláspontját jóváhagyottnak nyilvánítja, így a három jogalkotási állásfoglalás elfogadottnak tekintendő.


4. Humanitárius helyzet Venezuelában és a migrációs és menekültválság (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Humanitárius helyzet Venezuelában és a migrációs és menekültválság (2019/2952(RSP))

A vita időpontja: 2019. december 18. (2019.12.18-i jegyzőkönyv, 20. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik és Peter Pollák, a PPE képviselőcsoport nevében, a venezuelai humanitárius helyzetről, valamint a migrációs és menekültügyi válságról (2019/2952(RSP)) (B9-0211/2020);

—   Manu Pineda, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a venezuelai humanitárius helyzetről, valamint a migrációs és menekültügyi válságról (2019/2952(RSP)) (B9-0212/2020);

—   Kati Piri, Maria-Manuel Leitão-Marques és Javi López, az S&D képviselőcsoport nevében, a venezuelai humanitárius helyzetről, valamint a migrációs és menekültügyi válságról (2019/2952(RSP)) (B9-0213/2020);

—   Anna Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a venezuelai humanitárius helyzetről, valamint a migrációs és menekültügyi válságról (2019/2952(RSP)) (B9-0214/2020);

—   Dita Charanzová, Jordi Cañas, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță és Ramona Strugariu, a Renew képviselőcsoport nevében, a venezuelai humanitárius helyzetről, valamint a migrációs és menekültügyi válságról (2019/2952(RSP)) (B9-0215/2020).

Szavazás: 2020. július 9-i jegyzőkönyv, 11. pont (módosítások) és 2020. július 10-i jegyzőkönyv, 4. pont (zárószavazás).


5. Első szavazási kör

A Parlament szavaz az alábbiak módosításáról:

Humanitárius helyzet Venezuelában és a migrációs és menekültválság
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, benyújtva az eljárási szabályzat 132. cikke (2) és (4) bekezdésének megfelelően, amely az alábbi állásfoglalási indítványok helyébe lép: B9-0211/2020, B9-0213/2020 és B9-0215/2020, Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler Lima, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik és Peter Pollák, a PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, Javi López és Maria Manuel Leitão Marques, az S&D képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Nicola Danti, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, a venezuelai humanitárius helyzetről és a migrációs és menekültválságról (2019/2952(RSP)) (RC-B9-0211/2020)

–   A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzését szolgáló, átfogó uniós szakpolitika – a Bizottság cselekvési terve és egyéb újabb fejlemények
Állásfoglalási indítvány B9-0207/2020

A szavazás vége:10.30

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 14.15


6. Az elnök nyilatkozata

Az elnök bejelentést tesz a következő témában: A hongkongi helyzet. Felszólítja az illetékes hatóságokat a nemzetközi kötelezettségvállalások és az alapvető szabadságok tiszteletben tartására.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Nicola BEER alelnök

7. Az ülés folytatása

Az ülés 09.16-kor folytatódik.


8. A 2019. évi emberi jogi éves jelentés – Stabilitás és biztonság a Földközi-tenger partvidékén és Törökország negatív szerepe – A belarusz helyzet (vita)

A Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatot tesz:

A 2019. évi emberi jogi éves jelentés (2020/2688(RSP))

Stabilitás és biztonság a Földközi-tenger partvidékén és Törökország negatív szerepe (2020/2706(RSP))

A belarusz helyzet (2020/2707(RSP))

Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

A 2019. évi emberi jogi éves jelentés

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Isabel Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, María Soraya Rodríguez Ramos, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Lars Patrick Berg, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Hannah Neumann, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bert-Jan Ruissen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Barry Andrews, Isabella Tovaglieri, Heidi Hautala, Carles Puigdemont i Casamajó, Francisco José Millán Mon, Bettina Vollath, Yana Toom, Mislav Kolakušić, Maxette Pirbakas, Arba Kokalari, Marc Angel, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Carlos Zorrinho és Javi López.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Stabilitás és biztonság a Földközi-tenger partvidékén és Törökország negatív szerepe

Felszólal Lefteris Christoforou, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nacho Sánchez Amor, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Thierry Mariani, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Tineke Strik, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Assita Kanko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Giorgos Georgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, David McAllister, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Vincenzo Sofo, Damian Boeselager, Emmanouil Fragkos, Özlem Demirel, Loucas Fourlas, Nikos Androulakis, Chrysoula Zacharopoulou, Jérôme Rivière, Angel Dzhambazki, Emmanuel Maurel, Massimiliano Salini, Evin Incir, Bernhard Zimniok, Carlo Fidanza, Mick Wallace, Lukas Mandl, Costas Mavrides, Francesca Donato, Jorge Buxadé Villalba, Željana Zovko, Andreas Schieder, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Pierfrancesco Majorino, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Maria Spyraki és Rasa Juknevičienė.

A belarusz helyzet

Felszólal Andrius Kubilius, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Robert Biedroń, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Viola Von Cramon-Taubadel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Manu Pineda, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michael Gahler, Norbert Neuser, Karin Karlsbro, Eugen Tomac és Juozas Olekas.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 11.39-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

9. Az ülés folytatása

Az ülés 14.16-kor folytatódik.


10. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése) (további intézkedések)

Az elnök emlékeztet, hogy az ECON bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzésére irányuló ajánlását tegnap, azaz 2020. július 8-án szerdán bejelentették a plenáris ülésen (2020.7.8-i jegyzőkönyv, 5. pont ).

A meghatározott határidő lejártáig nem érkezett kifogás az ajánlás ellen.

Ebből kifolyólag az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése értelmében a javasolt ajánlást elfogadottnak tekintik, és azt közzéteszik a mai ülésen elfogadott szövegek között. (P9_TA(2020)0187).


11. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a módosításokról tartott szavazás eredményeit:

Humanitárius helyzet Venezuelában és a migrációs és menekültválság
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0211/2020

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0193)
(A szavazás részletei: 2020. július 8., 9. és 10-i Szavazások eredménye melléklet, 16. pont)

A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzését szolgáló, átfogó uniós szakpolitika – a Bizottság cselekvési terve és egyéb újabb fejlemények
Állásfoglalási indítvány B9-0207/2020

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0204)
(A szavazás részletei: 2020. július 8., 9. és 10-i Szavazások eredménye melléklet, 28. pont)


12. Második szavazási kör

Felszólalások

José Gusmão, előadó az általa készített jelentésről (A9-0124/2020) tartott szavazás előtt nyilatkozatot tesz az eljárási szabályzat 159. cikke (4) bekezdésének megfelelően.

A Parlament szavaz az alábbiak módosításáról:

—   Európai polgári kezdeményezés: a gyűjtési, ellenőrzési és vizsgálati szakaszokra vonatkozó határidőkkel kapcsolatos ideiglenes intézkedések a Covid19-járványra tekintettel ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

—   A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások *
Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: José Gusmão (A9-0124/2020)

—   5. számú költségvetés-módosítási tervezet a 2020. évi általános költségvetéshez: A Jordániában, Libanonban és Törökországban lévő menekültek és befogadó közösségek számára nyújtott támogatás folytatása a szíriai válság kezelése érdekében
Jelentés az Európai Unió 2020. évi költségvetéshez benyújtott 5. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontról: A Jordániában, Libanonban és Törökországban lévő menekültek és befogadó közösségek számára nyújtott támogatás folytatása a szíriai válság kezelése érdekében [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

—   Az EU Covid19 utáni időszakra szóló közegészségügyi stratégiája
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, benyújtva az eljárási szabályzat 132. cikke (2) és (4) bekezdésének megfelelően, amely az alábbi állásfoglalási indítványok helyébe lép: B9-0216/2020, B9-0218/020, B9-0219/2020, B9-0220/2020 és B9-0221/2020, Peter Liese, a PPE képviselőcsoport nevében, Jytte Guteland, az S&D képviselőcsoport nevében, Véronique Trillet Lenoir, a Renew képviselőcsoport nevében, Petra De Sutter, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná és Marc Botenga, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az EU Covid19 utáni időszakra szóló közegészségügyi stratégiájáról (2020/2691(RSP)) (RC-B9-0216/2020)

A szavazás vége: 15.45

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 18.15

(Az ülést 14.22-kor felfüggesztik.)


13. Az ülés folytatása

Az ülés 14.30-kor folytatódik.


14. A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000044/2020) felteszi: Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi és Anja Hazekamp, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia (B9-0013/2020)

Maria Spyraki kifejti a kérdést.

Virginijus Sinkevičius (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal Pernille Weiss, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Frédérique Ries, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Isabella Tovaglieri, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Pietro Fiocchi, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Virginijus Sinkevičius.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi és Anja Hazekamp, az ENVI bizottság nevében, a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiáról (2020/2531(RSP)) (B9-0222/2020).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.7.10-i jegyzőkönyv, 4. pont (módosítások), 2020.7.10-i jegyzőkönyv, 17. pont (zárószavazás).


15. A romaintegrációs folyamat fellendítése a következő évtizedben Európában (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A romaintegrációs folyamat fellendítése a következő évtizedben Európában (2020/2692(RSP))

Michael Roth (A Tanács soros elnöke) és Helena Dalli (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Peter Pollák, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Evin Incir, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Júlia Donáth, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Annalisa Tardino, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Romeo Franz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Elżbieta Rafalska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Clare Daly, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michaela Šojdrová, Milan Brglez, France Jamet, Evin Incir, az előző felszólalás kapcsán (az elnök emlékeztet, hogy a képviselőknek köcsönösen tisztelniük kell egymást), Angel Dzhambazki, aki szót emel az előző felszólaló mikorofonon kívüli szavaival szemben (az elnök kéri, hogy adott esetben a vita végén kérjen szót személyes érintettség okán) és Loránt Vincze.

Felszólal Helena Dalli és Michael Roth.

A vitát berekesztik.

Felszólal: Angel Dzhambazki, aki személyes nyilatkozatot tesz (az eljárási szabályzat 173. cikke).


16. A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló rendeletről folyó tanácsi tárgyalások állása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló rendeletről folyó tanácsi tárgyalások állása (2020/2709(RSP))

Michael Roth (a Tanács soros elnöke) és Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Petri Sarvamaa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Moritz Körner, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Daniel Freund, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Silvia Modig, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mario Furore, független, Tomáš Zdechovský, Margarida Marques, Katalin Cseh, Joachim Kuhs, Clara Ponsatí Obiols, Monika Hohlmeier, Katarina Barley, Christophe Hansen, Lara Wolters és Othmar Karas.

Felszólal Didier Reynders (a Bizottság tagja) és Michael Roth.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 16.37-kor felfüggesztik.)


17. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az iskolaprogram végrehajtásának értékelése tekintetében történő módosításáról (C(2020)03909 - 2020/2694(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. június 18.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya kiigazításának biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről szóló 473/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló 877/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2020)04140 - 2020/2695(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. június 19.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a dúsítatlan vagy dúsított tantál- vagy nióbiumérc, a dúsítatlan vagy dúsított aranyérc, az ón-oxidok és -hidroxidok, a tantalátok és a tantál-karbidok mennyiségi küszöbértékének megállapítása útján történő módosításáról (C(2020)04164 - 2020/2698(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. június 25.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete svéd nyelvű változatának helyesbítéséről (C(2020)04214 - 2020/2699(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. június 29.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, IMCO (az eljárási szabályzat 57. cikke)

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a harmadik országokból Spanyolországba behozott cirokra vonatkozó importvám tekintetében alkalmazandó átalányalapú csökkentés mértékének megállapításáról (C(2020)04262 - 2020/2700(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. július 1.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Covid19-világjárvány és az azzal kapcsolatos intézkedések által a gyümölcs- és zöldség-, valamint a borágazatban okozott piaci zavarok kezelése érdekében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseitől eltérő rendkívüli, ideiglenes intézkedésekről szóló (EU) 2020/592 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2020)04583 - 2020/2711(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. július 6.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

A Bizottság határozata az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktus visszavonásáról:

– A 139/2014/EU rendeletnek a futópályabiztonság és a légiforgalmi adatok tekintetében történő módosításáról szóló felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet visszavonása – (C(2020)4034 - C(2020)0710 – 2020/2576(DEA))

Beérkezés időpontja: 2020. június 22.

Visszautalva az illetékes bizottsághoz az alapul szolgáló jogalkotási aktus tekintetében: TRAN


18. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat az 1-INF/2020. számú előirányzat-átcsoportosításra – IV. szakasz – Bíróság (N9-0033/2020 - C9-0195/2020 - 2020/2106(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az 2-INF/2020. számú előirányzat-átcsoportosításra – IV. szakasz – Bíróság (N9-0034/2020 - C9-0196/2020 - 2020/2107(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 13/2020. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N9-0035/2020 - C9-0197/2020 - 2020/2109(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a képviselők

- Viktor Uspaskich. Állásfoglalási indítvány a felsőoktatás finanszírozásának az Európai Unióban történő növeléséről (B9-0164/2020)

utalva

illetékes :

CULT

- Jordan Bardella. Állásfoglalási indítvány az Európai Unió és Mexikó közötti szabadkereskedelmi megállapodásról (B9-0167/2020)

utalva

illetékes :

INTA

- Christine Anderson, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Aurelia Beigneux, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Gilbert Collard, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Catherine Griset, Roman Haider, Virginie Joron, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Jean-Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Guido Reil, Jérôme Rivière, Rob Rooken, Robert Roos, Hermann Tertsch, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Bernhard Zimniok, Milan Zver és Marcel de Graaff. Állásfoglalási indítvány az Antifa mozgalomnak a terroristák uniós jegyzékébe történő felvételéről (B9-0168/2020)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a videokommunikációs alkalmazások biztonságáról az EU-ban (B9-0198/2020)

utalva

illetékes :

LIBE

- Gianantonio Da Re. Állásfoglalási indítvány a kézműipari ágazat védelméről és támogatásáról (B9-0199/2020)

utalva

illetékes :

ITRE

- Julie Lechanteux. Állásfoglalási indítvány Oroszországnak a G7-csúcstalálkozón való részvételéről (B9-0201/2020)

utalva

illetékes :

AFET


19. Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok

A költségvetési rendelet 31. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a DEC 11/2020. számú – III. szakasz – Európai Bizottság előirányzat átcsoportosítását.

A költségvetési rendelet 32. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a DEC 12/2020. számú – III. szakasz – Európai Bizottság előirányzat átcsoportosítását.

A költségvetési rendelet 29. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a V/AB-01/A/20, V/AB-02/A/20, V/AB-03/C/20 et V/AB-04/T/20. Számú – V. szakasz – Számvevőszék előirányzatok átcsoportosításai ellen.

A költségvetési rendelet 29. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az N1/2020. számú – Európai Külügyi Szolgálat – előirányzat átcsoportosítását.


20. Petíciók

A 0629-20–0720-20. számú petíciókat 2020. július 9-én nyilvántartásba vették és összhangban az eljárási szabályzat 226. cikkének (9) és (10) bekezdésével megküldték az illetékes bizottságnak.

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 226. cikkének (15) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2020. július 9-én továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

21. Az ülés folytatása

Az ülés 18.15-kor folytatódik.


22. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa az alábbiak módosításáról tartott szavazás eredményét:

Európai polgári kezdeményezés: a gyűjtési, ellenőrzési és vizsgálati szakaszokra vonatkozó határidőkkel kapcsolatos ideiglenes intézkedések a Covid19-járványra tekintettel ***I
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

(Egyszerű többség szükséges.)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0188)
(A szavazás részletei: 2020. július 8., 9. és 10-i Szavazások eredménye melléklet, 11. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások
Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: José Gusmão (A9-0124/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0194)
(A szavazás részletei: 2020. július 8., 9. és 10-i Szavazások eredménye melléklet, 17. pont)

5. számú költségvetés-módosítási tervezet a 2020. évi általános költségvetéshez: A Jordániában, Libanonban és Törökországban lévő menekültek és befogadó közösségek számára nyújtott támogatás folytatása a szíriai válság kezelése érdekében
Jelentés az Európai Unió 2020. évi költségvetéshez benyújtott 5. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontról: A Jordániában, Libanonban és Törökországban lévő menekültek és befogadó közösségek számára nyújtott támogatás folytatása a szíriai válság kezelése érdekében [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁS

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0195)
(A szavazás részletei: 2020. július 8., 9. és 10-i Szavazások eredménye melléklet, 18. pont)

Az EU Covid19 utáni időszakra szóló közegészségügyi stratégiája
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0216/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0205)
(A szavazás részletei: 2020. július 8., 9. és 10-i Szavazások eredménye melléklet, 29. pont)


23. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A(z) S&D és Renew képviselőcsoport a bizottságok és küldöttségek összetételét módosító alábbi határozatokat juttatta el az elnöknek:

INTA bizottság: Udo Bullmann és Margarida Marques

LIBE bizottság: Maria Grapini

AFCO bizottság:Maria Grapini helyett Mihai Tudose

Az EU–Moldova Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség: Sylwia Spurek

A Dél-Ázsia országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Sylwia Spurek

az EU–Mexikó Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség: Luis Garicano helyett Jordi Cañas

Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Sylwia Spurek

A határozatok a mai naptól hatályosak.


24. Harmadik szavazási kör

Felszólalások

Annalisa Tardino, előadó az általa készített jelentésről (A9-0131/2020) tartott szavazás előtt nyilatkozatot tesz az eljárási szabályzat 159. cikke (4) bekezdésének megfelelően.

A Parlament zárószavazást tart az alábbiakról:

—   Az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvek módosítása az átültetési határidő és az alkalmazás kezdőnapja tekintetében a Covid19-válság kitörése miatt *
Jelentés az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvnek az átültetési határidő és az alkalmazás kezdőnapja tekintetében a Covid19-válság kitörése miatt történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

—   Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységei – 2019. évi éves jelentés
Jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről – 2019. évi éves jelentés [2019/2126(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: David Cormand (A9-0081/2020)

—   Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzése – 2018. évi éves jelentés
Jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről – 2018. évi éves jelentés [2019/2127(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

   Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme – Csalás elleni küzdelem – 2018. évi éves jelentés
Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem – 2018. évi éves jelentés [2019/2128(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

   A venezuelai humanitárius helyzet, valamint a migrációs és menekültügyi válság Közös állásfoglalási indítvány RC-B9-0211/2020

A Parlament szavaz az alábbiak módosításáról:

—   Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: hatóanyagok, beleértve a flumioxazint is
Állásfoglalási indítvány, benyújtva az ENVI bizottság által az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően, az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a beflubutamid, a benalaxil, a bentiavalikarb, a bifenazát, a boszkalid, a brómxinil, a kaptán, a ciazofamid, a dimetomorf, az etefon, az etoxazol, a famoxadon, a fenamifosz, a flumioxazin, a fluoxastrobin, a folpet, a formetanát, a metribuzin, a milbemektin, a Paecilomyces lilacinus (törzs: 251), a fenmedifam, a foszmet, a pirimifosz-metil, a propamokarb, a protiokonazol és az S-metolaklór hatóanyag jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági végrehajtási rendelet tervezetéről (D067115/02 ; 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Illetékes képviselők: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz és Eleonora Evi

—   A transzeurópai energiaipari infrastruktúráról szóló iránymutatások felülvizsgálata
Állásfoglalási indítvány B9-0122/2020

—   Az EU és Új-Zéland közötti, a személyes adatoknak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem érdekében történő cseréjéről szóló, jelenleg tárgyalás alatt álló megállapodás megkötése
Jelentés az Európai Parlament Tanácsnak és Bizottságnak szóló ajánlásáról az Európai Unió és Új-Zéland közötti, a személyes adatoknak a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), valamint a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem terén illetékes új-zélandi hatóságok közötti cseréjéről szóló, jelenleg tárgyalás alatt álló megállapodás megkötéséről [2020/2048(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

—   A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia

Állásfoglalási indítvány B9-0222/2020

A szavazás vége:19.45

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményét holnap, 2020. július 10-én, pénteken 9 órakor jelentik be.


25. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


26. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek és a Parlament internetes oldalán találhatók. Csak tájékoztatási célt szolgálnak és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követő két hét során rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


27. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, 654.272/OJVE).


28. Az ülés berekesztése

Az ülést 20.30-kor berekesztik.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Alexandrov Yordanov Alexander, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bijoux Stéphane, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vrecionová Veronika, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Igazoltan távol lévők:

Søgaard-Lidell Linea

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.

Utolsó frissítés: 2021. augusztus 18.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat