Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες

2. Ονομαστική σύνθεση των νέων επιτροπών

Η Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Μετα τη δημιουργία:

—   ειδικών επιτροπών

   για την καταπολέμηση του καρκίνου,

   για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή,

   και για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

—    της Υποεπιτροπής Φορολογικών Θεμάτων,

—   και της Εξεταστικής Επιτροπής για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά,

οι πολιτικές Ομάδες και οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές γνωστοποίησαν στον Πρόεδρο τα ορισθέντα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Κανονισμού.

Η ονομαστική σύνθεση των νέων επιτροπών έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου και προστέθηκε στο παράρτημα των Συνπτικών Πρακτικών (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2020).

Τελευταία ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου