Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Петък, 10 юли 2020 г. - Брюксел

3. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)

Председателят съобщи, че не е получилa искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно другите решения за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от сряда, 8 юли 2020 г. (точка 4 от протокола от 8.7.2020 г.).

Във връзка с това комисиите ITRE, EMPL и INTA могат да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 71, параграф 2 от Правилника за дейността.

Последно осъвременяване: 18 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност