Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 - Βρυξέλλες

3. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έχει λάβει αίτημα από βουλευτές ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο σχετικά με τις υπόλοιπες αποφάσεις για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που ανακοινώθηκαν στα Συνοπτικά Πρακτικά της Τετάρτης 8 Ιουλίου 2020 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.7.2020).

Κατόπιν τούτου, οι επιτροπές ITRE, EMPL και INTA ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου