Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2126(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0081/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/07/2020 - 18
PV 10/07/2020 - 4

Приети текстове :

P9_TA(2020)0190

Протокол
XML 19k
Петък, 10 юли 2020 г. - Брюксел

4. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването на окончателните гласувания на:

Изменение на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на транспониране и прилагане поради избухването на COVID-19 *
Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на транспониране и прилагане поради кризата с COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобренено във вида, в който е изменено (P9_TA(2020)0189)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 12)

Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.
Доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г. [2019/2126(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: David Cormand (A9-0081/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0190)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 13)

Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2018 г.
Доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2018 г. [2019/2127(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0191)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 14)

Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с измамите – годишен доклад за 2018 г.
Доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с измамите – годишен доклад за 2018 г. [2019/2128(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0192)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 15)

Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията
Общо предложение за резолюция RC-B9-0211/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0193)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 16)

(Предложенията за резолюции B9-0212/2020 и B9-0214/2020 отпадат.)

Председателят прочете резултатите от гласуването на измененията на:

Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността: активни вещества, включително флумиоксазин
Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI, съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества бефлубутамид, беналаксил, бентиаваликарб, бифеназат, боскалид, бромоксинил, каптан, циазофамид, диметоморф, етефон, етоксазол, фамоксадон, фенамифос, флумиоксазин, флуоксастробин, фолпет, форметанат, метрибузин, милбемектин, Paecilomyces lilacinus, щам 251, фенмедифам, фосмет, пиримифос-метил, пропамокарб, протиоконазол и S-метолахлор (D067115/02 ; 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Компетентни членове на ЕП Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz и Eleonora Evi

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 20)

Преразглеждане на указанията за трансевропейската енергийна инфраструктура
Предложение за резолюция B9-0122/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0199)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 23)

Сключване на споразумение между ЕС и Нова Зеландия, по което се водят преговори, относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма
Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета и Комисията относно сключването на споразумение, по което се водят преговори, между Европейския съюз и Нова Зеландия относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и новозеландските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма [2020/2048(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0200)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 24)

Стратегия за химичните вещества с цел устойчивост
Предложение за резолюция B9-0222/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0201)
(Подробности от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 8, 9 и 10 юли 2020 г., точка 25)

(Заседанието беше прекъснато в 9.09 ч.)

Последно осъвременяване: 18 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност