Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2126(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A9-0081/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/07/2020 - 18
PV 10/07/2020 - 4

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0190

Zápis
XML 15k
Pátek, 10. července 2020 - Brusel

4. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámila výsledky hlasování o konečných hlasováních:

Změna směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19 *
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněním znění (P9_TA(2020)0189)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 12)

Finanční činnost Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
Zpráva o finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019 [2019/2126(INI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: David Cormand (A9-0081/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0190)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 13)

Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018
Zpráva o kontrole finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018 [2019/2127(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0191)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 14)

Ochrana finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2018
Zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boji proti podvodům – výroční zprávě za rok 2018 [2019/2128(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0192)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 15)

Humanitární situace ve Venezuele a migrační a uprchlická krize
Společný návrh usnesení RC-B9-0211/2020

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0193)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 16)

(Návrhy usnesení B9-0212/2020 a B9-0214/2020 se neberou v potaz.)

Předsedající oznámila výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích:

Účinné látky, včetně flumioxazinu
Návrh usnesení, který v souladu s čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptan, kyazofamid, dimethomorf, ethefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, formetanát, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol a s-metolachlor (D067115/02 - 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Odpovědní poslanci: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz a Eleonora Evi

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 20)

Přepracování pokynů týkajících se transevropské energetické infrastruktury
Návrh usnesení B9-0122/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0199)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 23)

Uzavření dohody mezi EU a Novým Zélandem, jež je předmětem jednání, o výměně osobních údajů pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a Komisi ohledně uzavření projednávané dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o výměně osobních údajů mezi Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a orgány Nového Zélandu příslušnými pro boj proti závažné trestné činnosti a terorismu [2020/2048(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0200)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 24)

Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek
Návrh usnesení B9-0222/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0201)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 8., 9. a 10. července 2020, bod 25)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 9:09.)

Poslední aktualizace: 18. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí