Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2126(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0081/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/07/2020 - 18
PV 10/07/2020 - 4

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0190

Notulen
XML 15k
Vrijdag 10 juli 2020 - Brussel

4. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de eindstemming over:

Wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2455 en Richtlijn (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing als gevolg van de COVID-19-crisis [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2020)0189)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 12)

Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019
Verslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2019 [2019/2126(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: David Cormand (A9-0081/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0190)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 13)

Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018
Verslag over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarverslag 2018 [2019/2127(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0191)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 14)

Bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding - jaarverslag 2018
Verslag over bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding - jaarverslag 2018 [2019/2128(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0192)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 15)

De humanitaire situatie in Venezuela en de migratie- en vluchtelingencrisis
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0211/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0193)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 16)

(Ontwerpresoluties B9-0212/2020 en B9-0214/2020 komen te vervallen.)

De Voorzitter leest de uitslag voor van de amendementen op:

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement: werkzame stoffen, waaronder flumioxazine
Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement over de ontwerpuitvoeringsverordening van de Commissie tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de goedkeuringsperiode voor de werkzame stoffen beflubutamide, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazaat, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamide, dimethomorf, ethefon, etoxazool, famoxadone, fenamifos, flumioxazine, fluoxastrobin, folpet, formetanaat, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus stam 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamocarb, prothioconazool en S‐metolachloor (D067115/02 – 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Verantwoordelijke leden: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz en Eleonora Evi

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 20)

Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur
Ontwerpresolutie B9-0122/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0199)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 23)

Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de Commissie houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en de Nieuw-Zeelandse autoriteiten die bevoegd zijn voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme [2020/2048(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0200)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 24)

Strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen
Ontwerpresolutie B9-0222/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0201)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 8, 9 en 10 juli 2020, punt 25)

(De vergadering wordt om 9.09 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 18 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid