Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2126(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0081/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/07/2020 - 18
PV 10/07/2020 - 4

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0190

Protokół
XML 15k
Piątek, 10 lipca 2020 r. - Bruksela

4. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania końcowego nad:

Zmiana dyrektyw (UE) 2017/2455 i (UE) 2019/1995 w odniesieniu do terminu transpozycji i daty rozpoczęcia stosowania ze względu na kryzys związany z COVID-19 *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej dyrektywy (UE) 2017/2455 i (UE) 2019/1995 w odniesieniu do terminu transpozycji i daty rozpoczęcia stosowania ze względu na kryzys związany z COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT KOMISJI

Przyjęty ze zmianami (P9_TA(2020)0189)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 12)

Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2019
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2019 [2019/2126(INI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: David Cormand (A9-0081/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0190)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 13)

Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2018 r.
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2018 r. [2019/2127(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0191)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 14)

Sprawozdanie roczne w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczania nadużyć w 2018 r.
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczania nadużyć w 2018 r. [2019/2128(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0192)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 15)

Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0211/2020

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0193)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 16)

(Projekty rezolucji B9-0212/2020 i B9-0214/2020 stały się bezprzedmiotowe.)

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania nad poprawkami do:

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Substancje czynne, w tym flumioksazyna
Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: beflubutamid, benalaksyl, bentiawalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, cyjazofamid, dimetomorf, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazyna, fluoksastrobina, folpet, formetanat, metrybuzyna, milbemektyna, Paecilomyces lilacinus szczep 251, fenmedifam, fosmet, pirymifos metylu, propamokarb, protiokonazol i S-metolachlor (D067115/02 ; 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Posłanki odpowiedzialne: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz i Eleonora Evi

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 20)

Przegląd wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej
Projekt rezolucji B9-0122/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0199)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 23)

Zawarcie negocjowanej umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady i Komisji dotyczącego zawarcia negocjowanej umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) a właściwymi organami ds. zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu w Nowej Zelandii [2020/2048(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0200)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 24)

Strategia na rzecz zrównoważoności w zakresie chemikaliów
Projekt rezolucji B9-0222/2020

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0201)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 8, 9 i 10 lipca 2020 r., pkt 25)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 9.09.)

Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności