Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2126(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A9-0081/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/07/2020 - 18
PV 10/07/2020 - 4

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0190

Proces-verbal
XML 16k
Vineri, 10 iulie 2020 - Bruxelles

4. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votului final privind:

Modificarea Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptată așa cum a fost modificată (P9_TA(2020)0189)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 12)

Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019
Raportul anual pe 2019 referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții [2019/2126(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportor: David Cormand (A9-0081/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0190)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 13)

Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2018
Raport referitor la controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2018 [2019/2127(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0191)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 14)

Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018
Raport referitor la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - combaterea fraudei - raport anual 2018 [2019/2128(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0192)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 15)

Situația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0211/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0193)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 16)

(Propunerile de rezoluții B9-0212/2020 și B9-0214/2020 au devenit caduce.)

Președinta a citit rezultatele votului privind amendamentele la:

Obiecție formulată în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) şi (3) din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv flumioxazinul
Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active beflubutamid, benalaxil, bentiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, formetanat, metribuzin, milbemectină, Paecilomyces lilacinus tulpina 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamocarb, protioconazol și S-metolaclor (D067115/02 ; 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Deputați responsabili: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz și Eleonora Evi

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 20)

Revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene
Propunere de rezoluție B9-0122/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0199)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 23)

Încheierea unui acord, în curs de negociere, între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Comisiei privind încheierea unui acord, în curs de negociere, între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile neozeelandeze competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului [2020/2048(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0200)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 24)

Strategia pentru sustenabilitate privind substanțele chimice
Propunere de rezoluție B9-0222/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0201)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 8, 9 și 10 iulie 2020, punctul 25)

(Ședința a fost suspendată la 9.09.)

Ultima actualizare: 18 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate