Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2126(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0081/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/07/2020 - 18
PV 10/07/2020 - 4

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0190

Zápisnica
XML 15k
Piatok, 10. júla 2020 - Brusel

4. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca prečítala výsledky záverečného hlasovania o týchto dokumentoch:

Zmena smerníc (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania, v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2020)0189)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 12)

Finančná činnosť Európskej investičnej banky - výročná správa za rok 2019
Správa o finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019 [2019/2126(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: David Cormand (A9-0081/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0190)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 13)

Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018
Správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018 [2019/2127(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0191)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 14)

Ochrana finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2018
Správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2018 [2019/2128(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0192)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 15)

Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0211/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0193)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 16)

(Návrhy uznesenia B9-0212/2020 a B9-0214/2020 sa stali bezpredmetnými.)

Predsedajúca prečítala výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k týmto dokumentom:

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku: Účinné látky vrátane flumioxazínu
Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku predložil výbor ENVI, o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok beflubutamid, benalaxyl, bentiavalikarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptán, kyazofamid, dimetomorf, etefón, etoxazol, famoxadón, fenamifos, flumioxazín, fluoxastrobín, folpet, formetanát, metribuzín, milbemektín, Paecilomyces lilacinus kmeň 251, fénmedifám, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol a S-metolachlór (D067115/02 – 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020) - Zodpovední poslanci: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz a Eleonora Evi

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 20)

Revízia usmernení pre transeurópsku energetickú infraštruktúru
Návrh uznesenia B9-0122/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0199)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 23)

Uzavretie dohody medzi EÚ a Novým Zélandom, o ktorej sa rokuje, o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a Komisii o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, o ktorej sa rokuje, o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a orgánmi Nového Zélandu príslušnými na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu [2020/2048(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0200)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 24)

Stratégia udržateľnosti v oblasti chemických látok
Návrh uznesenia B9-0222/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0201)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 8., 9. a 10. júla 2020, bod 25)

(Rokovanie bolo prerušené o 09.09 h.)

Posledná úprava: 18. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia