Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0030(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0124/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/07/2020 - 22
PV 10/07/2020 - 13

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0194

Protokol
XML 16k
Fredag den 10. juli 2020 - Bruxelles

13. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultatet af den endelige afstemning om:

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: José Gusmão (A9-0124/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget som ændret (P9_TA(2020)0194)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 17)

Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2020 - Fortsat støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2020 for regnskabsåret 2020 - Fortsat støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet [09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0195)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 18)

Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: fortsættelse af den humanitære bistand til flygtninge i Tyrkiet
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020 med henblik på at fortsætte den humanitære bistand til flygtninge i Tyrkiet [COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0196)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 19)

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Visse anvendelser af chromtrioxid
Forslag til beslutning B9-0202/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 20)

Beslutningsforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 189, stk. 1.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Aktivstoffer, herunder flumioxazin
Forslag til beslutning B9-0203/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0197)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 21)

En omfattende europæisk strategi for energilagring
Betænkning om en omfattende europæisk strategi for energilagring [2019/2189(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0198)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 22)

Revision af retningslinjerne for den transeuropæiske energiinfrastruktur
Forslag til beslutning B9-0122/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0199)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 23)

(Forslag til beslutning B9-0125/2020 bortfaldt).

Formanden bekendtgjorde resultatet af afstemningen om ændringsforslagene til:

Overgangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen (ændring af forordning (EU) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0202)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 26)

Gennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler, der indeholder eller består af genetisk modificerede organismer, til behandling eller forebyggelse af coronavirussygdom ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0203)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 8., 9. og 10. juli 2020, punkt 27)

(Mødet afbrudt kl. 13.34.)

Seneste opdatering: 18. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik